Τροχοί & TIR

Μεταφορές στρατιωτικού υλικού. Διαγωνισμός 700.000 ευρώ

Η Διεύθυνση Προμηθειών του ΓΕΣ προκήρυξε ηλεκτρονικό, ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Οδικής Μεταφοράς Εντός Ελλάδας, Μέσων, Υλικών και Εφοδίων, 4ετούς
Τρίτη 07/03/2023 - 09:31
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Διεύθυνση Προμηθειών του ΓΕΣ προκήρυξε ηλεκτρονικό, ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Οδικής Μεταφοράς Εντός Ελλάδας, Μέσων, Υλικών και Εφοδίων, 4ετούς Διάρκειας, ύψους 700.000 ευρώ, συν ΦΠΑ 24%, συνολικά 868.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 07 Μαρ 23 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 07 Απρ 23 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13 Απρ 23 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες, ήτοι 365 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της λήξης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς υλικών και μέσων του Στρατού Ξηράς εντός του ελλαδικού χώρου, χρονικής διάρκειας 4 ετών.

Για πληροφορίες αρμόδια είναι η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ)/ Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ), Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ, Τηλέφωνο: 210 – 3483239, e-mail: asdysdpm@otenet.gr

PreviousNext