Ολιστικό σχέδιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, με στόχο ένα στα τρία αυτοκίνητα να είναι ηλεκτροκίνητα μέχρι το 2030.

Παράλληλα, προβλέπεται ένα πακέτο 100 εκ. ευρώ που περιλαμβάνει επιδοτήσεις για αγορά ή μίσθωση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, φοροαπαλλαγές για τις επιχειρήσεις, απαλλαγή από τα τέλη στάθμευσης και έκπτωση από τη φορολογία για τις δαπάνες φόρτισης.

Σημαντική ήταν, επίσης, η αναγγελία του πρωθυπουργού για την προώθηση των υποδομών φόρτισης, λέγοντας πως «σε κάθε νέα οικοδομή θα πρέπει να υπάρχει υποδομή για φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων».

BONUS και ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ για αγορά ηλεκτροκίνητων

Εξειδικεύοντας στη συνέχεια τα μέτρα, οι συναρμόδιοι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, ο υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης και η Γ.Γ. Ενέργειας κα. Σδούκου ανέλυσαν τα οφέλη αγοράς και χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, τις επιδοτήσεις και φοροελαφρύνσεις με τα παρακάτω παραδείγματα:

Φορολογικές ελαφρύνσεις

Παραχωρώ ηλεκτρικό όχημα ή plug in (50gr CO2.km) σε εργαζόμενο αξίας έως 40.000€

Δεν θα φορολογείται ως παροχή σε είδος

Ο εργαζόμενος φορτίζει για τις ανάγκες της εργασίας του.

Έξοδο για την εταιρεία, μείωση φορολογητέου εισοδήματος ανά όχημα

Π.χ. Δέκα οχήματα, ετήσιο κόστος 400€ ανά όχημα, σύνολο 4.000€, μείωση εισοδήματος κατά 4.000 x 0.24

 

Αγοράζω ηλεκτρικό όχημα 30.000€

Έκπτωση δαπάνης προσαυξημένη κατά 50%: Λογιστικό κόστος 45.000€, μείωση φορολογητέου εισοδήματος

 

Αγοράζω Plug in υβριδικό όχημα (50kg CO2.KM): 30.000€

Έκπτωση δαπάνης προσαυξημένη κατά 30%: Λογιστικό κόστος 39.000€, μείωση φορολογητέου εισοδήματος

 

ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΣΕ ΝΗΣΙ: Συντελεστές 75% και 35% αντίστοιχα

 

Μισθώνω ηλεκτρικό όχημα: 30.000€, 300€ μηνιαίο μίσθωμα

Έκπτωση δαπάνης προσαυξημένη κατά 50%: Λογιστικό κόστος 450€, μείωση φορολογητέου εισοδήματος

 

Μισθώνω Plug in υβριδικό όχημα (50kg CO2.KM): 30.000€, 300€ μηνιαίο μίσθωμα

Έκπτωση δαπάνης προσαυξημένη κατά 30%: Λογιστικό κόστος 390€, μείωση φορολογητέου εισοδήματος

 

Αγοράζω ηλεκτρικό όχημα 30.000€

Αύξηση απόσβεσης παγίου σε 50%

 

Φορτίζω το ηλεκτρικό όχημα:

Αύξηση απόσβεσης παγίου σε 100%

Το σημείο φόρτισης είναι δημόσια προσβάσιμο:

Έκπτωση δαπάνης προσαυξημένη κατά 50%

Π.χ. κόστος φορτιστή 2000€. Λογιστικό κόστος 3000 €, μείωση φορολογητέου εισοδήματος

 

ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΣΕ ΝΗΣΙ

Έκπτωση δαπάνης προσαυξημένη κατά 70%

Το σημείο φόρτισης εξυπηρετεί μόνο την εταιρεία:

Έκπτωση δαπάνης προσαυξημένη κατά 30%

Προσελκύοντας επενδύσεις… Αν επενδύσω 1 εκατ. ευρώ

Αποσβένω ετησίως 85.000€, 11.75 χρόνια

Κίνητρο υπεραπόσβεσης: Αποσβένω 333.333,33 €, 3 έτη

Κατασκευάζω τη μονάδα και απασχολώ 10 ανθρώπους έως 25 ετών

Μειώνω τον φόρο εισοδήματος (24%) κατά 182.000€ x 0,24= 43.680€

Κίνητρο προσαύξησης δαπάνης αναξαρτήτου ηλικίας

Μειώνω τον φόρο εισοδήματος κατά 182.000 x 1,5 x 0.24 = 65.520€

** Το κίνητρο μείωσης φορολογητέου εισοδήματος μέσω προσαύξησης εργοδοτικών εισφορών στη φάση κατασκευής δίδεται για πρώτη φορά

 

ΤΑΞΙ. Παράδειγμα εφαρμογής

Αμιγώς ηλεκτρικό όχημα αξίας 30.000€, 35.000€

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ BONUS 30000 x 0.25 = 7500€

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ BONUS 35500 x 0.25 = 8750€ è8000€

 

Υβριδικό όχημα εξωτερικής φόρτισης, εκπομπές ρύπων έως 50gr CO2/KM αξίας 25000€, 30000€, 35000€

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ BONUS 25000€ x 0.15 = 3750€

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ BONUS 30000 x 0.15 = 4500€

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ BONUS40000 x 0.15 = 6000€ 5500€

 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΑΓΟΡΑ/ΜΙΣΘΩΣΗ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ μη ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ

Αμιγώς ηλεκτρικό όχημα - οικολογικό bonus 15% και έως 5000€

Προαιρετική αγορά και εγκατάσταση έξυπνου οικιακού σημείου επαναφόρτισης - οικολογικό bonus 500€

Ηλεκτρικό δίκυκλο/τρίκυκλο - οικολογικό bonus 20% επί της αξίας αγοράς και έως 800€

Ηλεκτρικό ποδήλατο - οικολογικό bonus 40% επί της αξίας αγοράς και έως 800€

Προαιρετική αντικατάσταση παλαιού οχήματος, παλαιού δικύκλου - οικολογικό bonus 1000€/ 400€

Παράδειγμα εφαρμογής

Αμιγώς ηλεκτρικό όχημα αξίας 25000, 32500, 40000€

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ BONUS 25000€ x 0.15 = 3750€

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ BONUS 32500 x 0.15 = 4875€

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ BONUS 40000 x 0.15 = 6000€ 5500€

Ηλεκτρικό δίκυκλο αξίας 3500, 4500€

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ BONUS 3500 x 0.20 = 700 €

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ BONUS 4500 x 0.20 = 900€  800€

Ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 1500, 2500€

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ BONUS 1500 x 0.40 = 600€

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ BONUS 2500 x 0.40 = 1000€ - 800€

Διαθέσιμη φόρτιση για όλους

 • Πρωτοπόρο μοντέλο ανταγωνιστικής αγοράς για την ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης

 • Ηλεκτρονικό μητρώο καταγραφής όλων των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης

 • Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω του κινητού τηλεφώνου για τη διαθεσιμότητα του εγγύτερου σημείου φόρτισης

 • Προωθούμε τον υγιή ανταγωνισμό και τη διαφάνεια

 • Ξεκλειδώνουμε τις απαραίτητες ιδιωτικές επενδύσεις

 • Επιτρέπουμε την απρόσκοπτη, φιλική και εύκολη πρόσβαση στις υποδομές φόρτισης προς όφελος του πολίτη

…και Οικονομικά

 • Επιδοτούμε την απόκτηση έξυπνων οικιακών φορτιστών

 • Παρέχουμε φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για την εγκατάσταση φορτιστών μέσω παροχής υπεραποσβέσεων

 • Για δημόσια χρήση

 • Για χρήση από του εργαζόμενούς τους

 • Το κόστος φόρτισης για τους εταιρικούς στόλους λογίζεται ως έξοδο, μειώνοντας το φορολογητέο αποτέλεσμα

 • Μειώνουμε το κόστος εγκατάστασης οικιακού φορτιστή αξίας 1000 €

 • Μειώνουμε το κόστος εγκατάστασης οικιακού φορτιστή αξίας 1500 € έως και 300 €

 • Μειώνουμε το κόστος χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων

Νομικά πρόσωπα – αγορά/μίσθωση

Όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνων (BEV/ PHEV) - οικολογικό Bonus 15% και έως 5500€/ 4000€

Αμιγώς ηλεκτρικό όχημα - οικολογικό Bonus 15% και έως 5500€

Ηλεκτρικό δίκυκλο, τρίκυκλο - οικολογικό Bonus ως 800€

Προαιρετική αντικατάσταση παλαιού οχήματος/ παλαιού δίκυκλου - οικολογικό Bonus 1000/400€