Τροχοί & TIR

Μόνο 57 οι ενδιαφερόμενοι για τις 60 άδειες ΕΔΥΜ 2021

Μειωμένο το ενδιαφέρον των μεταφορικών επιχειρήσεων για τις άδειες ΕΔΥΜ 2021 λόγω των αυστηρών περιορισμών που έχουν τεθεί από ορισμένα κράτη. Με τη λήξη της προθεσμίας, στο Υπουργείο Μεταφορών είχα
Τρίτη 29/12/2020 - 17:47
Κοινοποίηση στα Social Media
Μόνο 57 οι ενδιαφερόμενοι για τις 60 άδειες ΕΔΥΜ 2021
Μόνο 57 οι ενδιαφερόμενοι για τις 60 άδειες ΕΔΥΜ 2021

Μειωμένο το ενδιαφέρον των μεταφορικών επιχειρήσεων για τις άδειες ΕΔΥΜ 2021 λόγω των αυστηρών περιορισμών που έχουν τεθεί από ορισμένα κράτη.

Με τη λήξη της προθεσμίας, στο Υπουργείο Μεταφορών είχαν υποβληθεί 57 μόνο αιτήσεις, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί μετά την εξέταση των δικαιολογητικών. Για την κατανομή των αδειών ακολουθείται η διαδικασία της μοριοδότησης. Ανάλογα με τον αύξοντα αριθμό της χορηγούμενης άδειας ΕΔΥΜ ο κάτοχός της υπόκειται ή όχι στους εδαφικούς περιορισμούς, που έχουν θέσει ορισμένες χώρες.

 Έτσι λοιπόν:

  • Για τη Ρωσία: Οι άδειες ΕΔΥΜ με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε είδος μεταφοράς (διμερή, τράνζιτ, τριγωνική).
  • Για την Αυστρία: Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε είδος μεταφοράς (διμερή, τράνζιτ, τριγωνική). Επίσης, είναι έγκυρες μόνο οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 έως 16 για τις οποίες χρησιμοποιούνται μόνο οχήματα κατηγορίας EURO VI.
  • Για την Ιταλία: Οι άδειες με αύξοντα αριθμό 59 και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε είδος μεταφοράς (διμερή, τράνζιτ, τριγωνική).

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και της μοριοδότησής τους είναι η δυναμικότητα των επιχειρήσεων, δηλαδή ο αριθμός των φορτηγών που κατέχει, η κατηγορία ρύπων αυτών (Euro 5 , Euro 6) και αν σε προηγούμενη αδειοδότηση η επιχείρηση έκανε αποτελεσματική χρήση της άδειας ΕΔΥΜ που έλαβε.

Σημειώνεται πώς οι δικαιούχοι μεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους, με τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες. Παράβαση των όρων σχετικά με τη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, συνεπάγεται την άμεση αφαίρεσή της και τον αποκλεισμό της μεταφορικής επιχείρησης από συμμετοχή στην κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ του επόμενου έτους.

PreviousNext