Ποσό ύψους 655.590,57 ευρώ χορηγείται στο πλαίσιο του νόμου 2963/2001 για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων.

Η νέα λίστα περιλαμβάνει 27 δικαιούχους και έχει αναρτηθεί εδώ.