αντικατάσταση λεωφορείων ΚΤΕΛ

τουριστικο λεωφορείο

Επιδότηση 462.563 ευρώ για αντικατάσταση λεωφορείων

Πιστώθηκε στους λογαριασμούς 10 δικαιούχων το συνολικό ποσό των 462.563 ευρώ για την αντικατάσταση των λεωφορείων τους στο πλαίσιο του Νόμου 2963/

Νέα λίστα δικαιούχων ενίσχυσης για αντικατάσταση λεωφορείων ΚΤΕΛ

Ποσό ύψους 655.590,57 ευρώ χορηγείται στο πλαίσιο του νόμου 2963/2001 για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αντικατάσταση αστικών και

Φίλτρα