Νέα παράταση δόθηκε για τον διαγωνισμό προμήθειας των 770 αστικών λεωφορείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Έτσι, παρατείνεται για τις 25 Φεβρουαρίου η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών και ορίζεται η 3η Μαρτίου ως ημέρα αποσφράγισης των προσφορών.

Υπενθυμίζουμε πως ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 5 τμήματα, με το κάθε τμήμα να ορίζει προμήθεια διαφορετικού αριθμού και τύπου λεωφορείων, καθώς και είδος κίνησης, όπως υβριδικά, φυσικού αερίου και ηλεκτρικά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 383,4 εκ. ευρώ.