Τροχοί & TIR

Φορτηγά μηδενικών ρύπων: Μόνο με ενίσχυση των υποδομών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εξέλεξε τον Martin Lundstedt (φωτό), Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Volvo, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικών Οχημάτων για το επόμενο έτ
Πέμπτη 13/01/2022 - 15:51
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εξέλεξε τον Martin Lundstedt (φωτό), Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Volvo, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικών Οχημάτων για το επόμενο έτος.

«Το 2022 θα είναι μια αποφασιστική χρονιά για τον δρόμο προς τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μηδενικών ρύπων», είπε ο κ. Lundstedt, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι εθνικές κυβερνήσεις συζητούν επί του παρόντος τον προτεινόμενο κανονισμό για την υποδομή των εναλλακτικών καυσίμων (AFIR), ο οποίος θα φέρει δεσμευτικούς στόχους για την υποδομή φόρτισης και ανεφοδιασμού καυσίμων για κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται, επίσης, να προτείνει αναθεωρημένα πρότυπα CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα αργότερα φέτος.

«Τα ηλεκτρικά φορτηγά με μπαταρία είναι έτοιμα να βγουν στο δρόμο σε μεγάλους αριθμούς και τα φορτηγά με κυψέλες καυσίμου θα ακολουθήσουν σύντομα», εξήγησε ο κ. Lundstedt. «Ωστόσο, η ικανότητα των μεταφορέων να επενδύουν σε φορτηγά μηδενικών εκπομπών είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διαθεσιμότητα της σωστής υποδομής φόρτισης και ανεφοδιασμού καυσίμων».

«Δυστυχώς, η υποδομή που είναι κατάλληλη για τις συγκεκριμένες ανάγκες των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων απουσιάζει σχεδόν εντελώς σήμερα», προειδοποίησε ο Lundstedt.

«Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, με στοχευμένους και φιλόδοξους στόχους για υποδομές ειδικά για τα φορτηγά. Είναι πολύ απλό: κανένας μεταφορέας δεν θα αγοράσει ποτέ ένα ηλεκτρικό φορτηγό με μπαταρία, εκτός εάν μπορεί να το φορτίσει για ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία».

Οι υπεύθυνοι πρέπει να κατανοήσουν πλήρως ότι ο καθορισμός των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για τα βαρέα οχήματα τώρα –πριν από την αναθεώρηση των προτύπων CO2 αργότερα το 2022– θα προκαθορίσει ουσιαστικά τις μειώσεις CO2 που θα πρέπει να αναμένονται από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας.

Η ACEA επαναλαμβάνει, επίσης, ότι οι απαιτήσεις της υποδομής φορτηγών είναι τελείως διαφορετικές από εκείνες για τα επιβατικά αυτοκίνητα – ιδιαίτερα όσον αφορά την τοποθεσία, τον χώρο και τα επίπεδα της ελάχιστης παρεχόμενης ισχύος.

Σημείωση: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ACEA εκλέγει τον Πρόεδρό της σε ετήσια βάση. Ο κ. Lundstedt αναλαμβάνει τη θέση από τον Martin Daum, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Daimler Truck.

PreviousNext