Τροχοί & TIR

Νέα προσθήκη δικαιούχων ΛΙΧ. Η λίστα των κατηγοριών όπως ισχύει σήμερα

Μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο η λίστα των δικαιούχων φυσικών και νομικών προσώπων για θέση σε κυκλοφορία και ταξινόμηση Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ) αυτοκινήτων. Τελευταία προσθήκη η «Ελληνική
Δευτέρα 13/11/2023 - 09:20
Κοινοποίηση στα Social Media

Μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο η λίστα των δικαιούχων φυσικών και νομικών προσώπων για θέση σε κυκλοφορία και ταξινόμηση Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ) αυτοκινήτων.

Τελευταία προσθήκη η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (Ε.Π.Ο.)», ένα τριτοβάθμιο σωματείο το οποίο μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε σημαντικό αριθμό ΔΧ λεωφορείων για τις μετακινήσεις προσωπικού.

Η λίστα των δικαιούχων να θέσουν σε κυκλοφορία Λεωφορείο Ιδιωτικής Χρήσης καθορίστηκε αρχικά το 2010. Έκτοτε επήλθαν αρκετές διευρύνσεις με προσθήκη νέων κατηγοριών νομικών προσώπων στα οποία δίδονταν το δικαίωμα ταξινόμησης και κυκλοφορίας Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (ΛΙΧ) αυτοκινήτων με σκοπό πάντα τη μεταφορά προσώπων που έχουν άμεση σχέση με το επιτελούμενο από αυτά έργο ή για την εξυπηρέτηση μεταφοράς του προσωπικού, προς και από τις εγκαταστάσεις αυτών.

Σήμερα, οι κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία δίδεται το δικαίωμα θέσης σε δημόσια κυκλοφορία και ταξινόμησης Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτων είναι οι εξής:

α. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα, Επιχειρήσεις και Σύνδεσμοι των ΟΤΑ καθώς και Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα, νομικά πρόσωπα και σύλλογοι που κύριο έργο έχουν τη φροντίδα, την περίθαλψη και την αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία.

β. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σωματεία, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οργανώσεις και σύλλογοι, που κύριο έργο και σκοπό έχουν (i) τη φροντίδα, την περίθαλψη και την αποκατάσταση ανηλίκων που έχουν κακοποιηθεί, χρήζουν κοινωνικής προστασίας ή πάσχουν από ασθένειες απειλητικές για τη ζωή τους, και (ii) την προώθηση της ναυτικής παιδείας και παράδοσης καθώς και του ναυτικού επαγγέλματος.

γ. Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.), που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

δ. Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Α.Ε.), που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης, ή Τμήματα Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.) αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα της επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης.

ε. Πιστοποιημένοι φορείς παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας - ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

στ. Νομικά πρόσωπα εκκλησιαστικών και θρησκευτικών φορέων.

ζ. Διάφορες Εθελοντικές Οργανώσεις που εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων.

η. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ).

θ. Επαγγελματικά εργαστήρια, που έχουν ως είδος δραστηριότητας τον πρωτογενή τομέα ή/και την μεταποίηση (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, οινοποιεία, τυροκομεία, αλλαντοποιίες κ.λπ.) και εδρεύουν σε νησί με μόνιμο πληθυσμό μέχρι διακόσιους ογδόντα (280) κατοίκους.

Επίσης, επιτρέπεται η θέση σε δημόσια κυκλοφορία και η έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) οχημάτων, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά του προσωπικού, σύμφωνα με το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης, προς και από τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και των επαγγελματικών εργαστηρίων μεταποίησης (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, οινοποιεία, τυροκομεία, αλλαντοποιίες κ.λπ.), καθώς και όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζόμενους.

PreviousNext