Νέο Δ.Σ. στον ΟΛΘ

Τετ, 20/07/2022 - 11:20

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της 15.7.2022, ανακοινώνει ότι τις θέσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος και τη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Καραμανωλάκης.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, κ. Αθανάσιος Λιάγκος αναλαμβάνει το σύνολο των καθηκόντων του απερχόμενου Διευθύνοντος Συμβούλου-Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή κ. Franco Ν. Cupolo από τις 15.07.2022.

Ο ορισμός του κ. Γεωργίου Καραμανωλάκη ως Γενικού Οικονομικού Διευθυντή από 30.07.2022 σε αντικατάσταση του κ. Henrik M. Jepsen, ο οποίος αποχωρεί την 29.7.2022, επίσης αφορά το σύνολο των καθηκόντων του απερχόμενου στελέχους. Ο νέος Γενικός Οικονομικός Διευθυντής έχει πολυετή διεθνή εμπειρία μεταξύ άλλων και στους κλάδους της ενέργειας και της τεχνολογίας και αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της ΟΛΘ Α.Ε.

Συνεπώς, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε. έχει ως εξής:

Αθανάσιος Λιάγκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Laurent Martens, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

Artur Davidian, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, εκτελεστικό μέλος

FU Βaiqiao (Leon), Μη εκτελεστικό μέλος

Χάρης Καραμανέας, Μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αγγελική Σαμαρά, Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ειρήνη Χάδιαρη, Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Τονίζεται πως δεν υφίσταται καμία αλλαγή στις Επιτροπές του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.