Το νέο Δ.Σ. της ΠΕΕΔ

Πέμ, 24/03/2022 - 14:34

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ) για τη διετία 2022-2024, το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της 19ης Μαρτίου 2022 συνεδρίασε την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 στα γραφεία της ΠΕΕΔ, Κοζάνης 25 Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τα μέλη του νέου ΔΣ προχώρησαν σε μυστική ψηφοφορία , σύμφωνα με το Καταστατικό, για τη συγκρότησή τους σε Σώμα και την ανάδειξη των θέσεων του ΔΣ.

Από την ψηφοφορία προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση
1 Κιούσης Δημήτριος Πρόεδρος
2 Ανεζίνης Ξενοφών Α’ Αντιπρόεδρος
3 Βλαχογιώργης Παναγιώτης Β’ Αντιπρόεδρος
4 Μακρή Χρυσάνθη Γενική Γραμματέας
5 Μπαμπαλή Καλλιόπη Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας
6 Αθανασίου Παναγιώτης Ταμίας
7 Χαβάκης Γεώργιος Αναπληρωτής Ταμίας
8 Λυκούδης Ανδρέας Μέλος
9 Βαρβαρίγος Παναγιώτης Μέλος