Τροχοί & TIR

Το νέο Δ.Σ. του ΟΑΣΑ

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ της 05.07.2023 αποφασίστηκε η επανασυγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. του Οργανισμού, ως εξής: 1. Αμδίτης Άγγελος του Ιωάννη και της Φωτεινής – Ηλεκτρ
Παρασκευή 07/07/2023 - 09:30
Κοινοποίηση στα Social Media

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ της 05.07.2023 αποφασίστηκε η επανασυγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. του Οργανισμού, ως εξής:

1. Αμδίτης Άγγελος του Ιωάννη και της Φωτεινής – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., εκτελών χρέη Προέδρου Δ.Σ.

2. Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Ουρανίας – Δρ. Χημικός Μηχανικός - Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

3. Αντωνοπούλου Αριστέα του Αθανασίου και της Μαρίας – Στέλεχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων - Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος & Εντεταλμένη Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

4. Καλατζής Νικόλαος του Εμμανουήλ και της Στυλιανής – Οικονομολόγος – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

5. Κεφαλά Βασιλική του Διαμαντή και της Ελένης – Οικονομολόγος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

6. Μπλούνας Ευάγγελος του Γεωργίου και της Αναστασίας – Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός –  μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

7. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων του Πολύδωρου - Άλκη και της Ερατώς – Οικονομολόγος, στέλεχος ΕΕΣΥΠ – μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

8. Παπαδόπουλος Παύλος του Φωτίου και της Ουρανίας – υπάλληλος του Ο.Α.Σ.Α. – εκπρόσωπος των εργαζομένων – μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. που έχει λήξει παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

PreviousNext