Σε όλα τα τρέιλερ της Kögel γενιάς Novum, που ανήκουν στις σειρές Cargo, Mega και Lightplus, μπορεί πλέον να τοποθετηθεί προαιρετικά το ολοκαίνουργιο σώμα Strong & Go. Το νέο προϊόν της Kögel συμμορφώνεται με τη σταθερότητα σώματος «DIN EN 12642 Code XL» και την κατευθυντήρια γραμμή «Daimler Directive 9.5».

Αναλυτικότερα, το Kögel Strong & Go αποτελείται από το σώμα NOVUM, σε συνδυασμό με μια οροφή από μουσαμά και πλευρικές κουρτίνες με ενισχυτικούς ιμάντες, που συμμορφώνονται με την οδηγία Daimler 9.5. Χάρη σε αυτή τη λύση, τα πλέγματα δεν είναι πλέον υποχρεωμένα να πληρούν τις διατάξεις τις οδηγίας Daimler 9.5 για τη μεταφορά κλωβών παλετών και φορτίων προσδεδεμένα με ιμάντες.

Επιπλέον, για την πιστοποιημένη μεταφορά ποτών ενός και δύο επιπέδων σε κανονικές παλέτες, με το σώμα Strong & Go απαιτείται μόνο μία σειρά από πλέγματα στο ύψος του πρώτου κιβωτίου ποτών, όπως ορίζεται από το Φύλλο 12 του VDI 2700, αντί για τρεις ή τέσσερις σειρές που χρειάζονται στα συμβατικά τρέιλερ. Η παράλειψη της άνω σειράς πλέγματος απλοποιεί το χειρισμό και μειώνει τους χρόνους φόρτωσης και εκφόρτωσης και την ίδια στιγμή βελτιώνεται η ασφάλεια για τον οδηγό και το φορτίο, καθώς αποκλείονται οι ζημιές στα προϊόντα από τις σχάρες.

Για τον παραδοσιακό τρόπο ασφάλισης φορτίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε τα σημεία πρόσδεσης στο διάτρητο εξωτερικό πλαίσιο του χάλυβα Vario Fix, είτε τα 13 ζεύγη τυποποιημένων στηριγμάτων πρόσδεσης. Εναλλακτικά, είναι εφικτό ένα προαιρετικό σύστημα ασφάλισης φορτίου, με ατσάλινες ράβδους πρόσδεσης και δοκούς ασφάλισης φορτίου. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, ένα φορτίο 27 τόνων μπορεί να ασφαλιστεί στο πίσω μέρος μόνο με δύο δοκούς. Το προαναφερθέν σύστημα ασφάλισης φορτίου, καθιστά δυνατό το άνοιγμα της πλευρικής κουρτίνας, πριν το όχημα εισέλθει στην πλατφόρμα φόρτωσης.