Νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό και Π. Ράλλη. Τα εναλλακτικά δρομολόγια

Τρί, 16/08/2022 - 10:11

Λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED για τον Φωτισμό και την ανάδειξη Γεφυρών του οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», κατά το χρονικό διάστημα από 22.08 έως 22.12.2022 και κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιηθούν ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Σταδιακή κατάληψη των δύο αριστερών λωρίδων του παράδρομου της Λ. Κηφισού στην κατεύθυνση προς Πειραιά, έως ολικού αποκλεισμού της ευθείας κίνησης εγκαρσίως της Λ. Πέτρου Ράλλη καθώς και της αριστερής στροφής προς την τελευταία στην κατεύθυνση προς Ταύρο. Επίσης αποκλείεται ολικά και η αναστροφή προς τον παράδρομο της Λ. Κηφισού στην κατεύθυνση προς Λαμία.

Για τα οχήματα που κινούνται επί του παράδρομου της Λ. Κηφισού στην κατεύθυνση προς Πειραιά, είναι επιτρεπτή μόνο η δεξιά στροφή προς τη Λ. Πέτρου Ράλλη στην κατεύθυνση προς Νίκαια, μέσω της δεξιότερης λωρίδας κυκλοφορίας.

Σταδιακή κατάληψη των δύο αριστερών λωρίδων του παράδρομου της Λ. Κηφισού στην κατεύθυνση προς Λαμία, έως ολικού αποκλεισμού της ευθείας κίνησης εγκαρσίως της Λ. Πέτρου Ράλλη καθώς και της αριστερής στροφής προς την τελευταία στην κατεύθυνση προς Νίκαια. Επίσης αποκλείεται ολικά και η αναστροφή προς τον παράδρομο της Λ. Κηφισού στην κατεύθυνση προς Πειραιά.

Για τα οχήματα που κινούνται επί του παράδρομου της Λ. Κηφισού στην κατεύθυνση προς Λαμία είναι επιτρεπτή μόνο η δεξιά στροφή προς την Λ. Πέτρου Ράλλη στην κατεύθυνση προς Ταύρο, μέσω της δεξιότερης λωρίδας κυκλοφορίας.

Σταδιακή κατάληψη των δύο αριστερών λωρίδων της Λ. Πέτρου Ράλλη στην κατεύθυνση προς Ταύρο, έως ολικού αποκλεισμού της ευθείας κίνησης καθώς και της αριστερής στροφής προς τον παράδρομο της Λ. Κηφισού στην κατεύθυνση προς Λαμία.

Για τα οχήματα που κινούνται επί της Λ. Πέτρου Ράλλη στην κατεύθυνση προς Ταύρο είναι επιτρεπτή μόνο η δεξιά στροφή προς τον παράδρομο της Λ. Κηφισού στην κατεύθυνση προς Πειραιά, μέσω της δεξιότερης λωρίδας κυκλοφορίας.

Σταδιακή κατάληψη των δύο αριστερών λωρίδων της Λ. Πέτρου Ράλλη στην κατεύθυνση προς Νίκαια, έως ολικού αποκλεισμού της ευθείας κίνησης καθώς και της αριστερής στροφής προς τον παράδρομο της Λ. Κηφισού στην κατεύθυνση προς Πειραιά.

Για τα οχήματα που κινούνται επί της Λ. Πέτρου Ράλλη στην κατεύθυνση προς Νίκαια είναι επιτρεπτή μόνο η δεξιά στροφή προς τον παράδρομο της Λ. Κηφισού στην κατεύθυνση προς Λαμία, μέσω της δεξιότερης λωρίδας κυκλοφορίας.

Εναλλακτικά δρομολόγια

Για τα οχήματα που κινούνται επί του παράδρομου της Λ. Κηφισού (προς Πειραιά) με κατεύθυνση αριστερά προς Αθήνα:
παράδρομος Λ. Κηφισού προς Πειραιά – δεξιά Π. Ράλλη προς Νίκαια – δεξιά κλάδος εξόδου προς Θηβών – Θηβών – αριστερά Π. Ράλλη προς Αθήνα – ευθεία Π. Ράλλη – δεξιά παράδρομος Λ. Κηφισού προς Πειραιά – δεξιά κλάδος εξόδου προς Αγίας Άννης – αριστερά γέφυρα Αγίας Άννης – δεξιά κλάδος εισόδου προς Λ. Κηφισού – ευθεία Λ. Κηφισού προς Λαμία – αριστερά κλάδος εξόδου προς Π. Ράλλη – ευθεία παράδρομος Λ. Κηφισού προς Π. Ράλλη – αριστερά Π. Ράλλη προς Αθήνα.

Για τα οχήματα που κινούνται επί του παράδρομου της Λ. Κηφισού προς Πειραιά: παράδρομος Λ. Κηφισού προς Πειραιά – δεξιά Π. Ράλλη προς Νίκαια – δεξιά κλάδος εξόδου προς Θηβών – Θηβών – αριστερά Π. Ράλλη προς Αθήνα – ευθεία Π. Ράλλη – δεξιά παράδρομος Λ. Κηφισού προς Πειραιά.

Για τα οχήματα που κινούνται επί του παράδρομου της Λ. Κηφισού προς Λαμία, με αναστροφή προς Πειραιά ή με κατεύθυνση αριστερά προς Νίκαια: παράδρομος Λ. Κηφισού προς Λαμία – ευθεία παράδρομος Λ. Κηφισού προς Ιερά Οδό – αναστροφή προς Πειραιά – ευθεία παράδρομος Λ. Κηφισού προς Πειραιά ή δεξιά Π. Ράλλη προς Νίκαια.

Για τα οχήματα που κινούνται επί του παράδρομου της Λ. Κηφισού προς Λαμία: παράδρομος Λ. Κηφισού προς Λαμία – δεξιά Π. Ράλλη προς Αθήνα – αριστερά Αγίας Άννης – Αγίας Άννης προς Λ. Αθηνών – αριστερά Λ. Αθηνών – δεξιά Λ. Κηφισού.

Για τα οχήματα που κινούνται επί της Π. Ράλλη με κατεύθυνση από Νίκαια προς (αριστερά) Λαμία ή (ευθεία) Αθήνα: Π. Ράλλη – δεξιά παράδρομος Λ. Κηφισού προς Πειραιά – δεξιά κλάδος εξόδου προς Αγίας Άννης – αριστερά γέφυρα Αγίας Άννης – δεξιά κλάδος εισόδου προς Λ. Κηφισού – ευθεία Λ. Κηφισού προς Λαμία – αριστερά κλάδος εξόδου προς Π. Ράλλη – ευθεία παράδρομος Λ. Κηφισού προς Π. Ράλλη – αριστερά Π. Ράλλη προς Αθήνα.

Για τα οχήματα που κινούνται επί της Π. Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νίκαια: Π. Ράλλη – δεξιά παράδρομος Λ. Κηφισού προς Λαμία – ευθεία παράδρομος Λ. Κηφισού προς Ιερά Οδό – αναστροφή προς Πειραιά – ευθεία παράδρομος Λ. Κηφισού προς Πειραιά - δεξιά Π. Ράλλη προς Νίκαια.

Για τα οχήματα που κινούνται επί της Π. Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νίκαια (αριστερή στροφή προς Πειραιά): Π. Ράλλη – δεξιά παράδρομος Λ. Κηφισού προς Λαμία – ευθεία παράδρομος Λ. Κηφισού προς Ιερά Οδό – αναστροφή προς Πειραιά – ευθεία παράδρομος Λ. Κηφισού προς Πειραιά - δεξιά Π. Ράλλη προς Νίκαια Π. Ράλλη – δεξιά κλάδος εξόδου προς Θηβών – Θηβών – αριστερά Π. Ράλλη προς Αθήνα – ευθεία Π. Ράλλη – δεξιά παράδρομος Λ. Κηφισού προς Πειραιά.