Τροχοί & TIR

Ο ΣΥΡΙΖΑ για την ασφάλεια των οδικών γεφυρών. Υπάρχουν σημεία «παραδοξότητας»

Μια σειρά ερωτημάτων προς τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών θέτει ο Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης, με την κατάθεση σχετικής ερώτησης στη Βουλή.
Παρασκευή 05/01/2024 - 11:59
Κοινοποίηση στα Social Media

Μια σειρά ερωτημάτων προς τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών θέτει ο Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης, με την κατάθεση σχετικής ερώτησης στη Βουλή.

«Για την ασφαλή χρήση των γεφυρών απαιτείται να αξιολογηθεί άμεσα η δομική και λειτουργική επάρκειά τους και παράλληλα να ληφθούν δράσεις επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασής τους», αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Ο τρόπος, βέβαια, που αποφάσισε το κυβερνητικό επιτελείο της Ν.Δ. να ασχοληθεί με το κρίσιμο ζήτημα της ασφαλούς χρήσης γεφυρών παρουσιάζει πολλά σημεία παραδοξότητας τα οποία χρήζουν απαντήσεων».

Με την ερώτηση, γίνεται αναφορά στη διαδικασία ανάπτυξης «έξυπνων» υποδομών για την παρακολούθηση της δομικής απόκρισης 260 επιλεγμένων γεφυρών, στις 13 Περιφέρειες της χώρας με το εξαιρετικά υψηλό ποσό των 462.425€ ανά γέφυρα (!) κατά μέσο όρο, προκειμένου να πληροφορηθούμε για τη στατική τους επάρκεια, χωρίς ωστόσο να διατίθεται κάποιο ποσό για μελέτη, επισκευή, αποκατάσταση και συντήρηση. Γίνεται επίσης αναφορά στο ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη άμεσης αξιολόγησης και αποκατάστασης γεφυρών που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως εύτρωτες και ζητούνται απαντήσεις από τους συναρμόδιους Υπουργούς Υποδομών στα ερωτήματα:

1. (α) Εκπονήθηκε μελέτη σκοπιμότητας αλλά και ανάλυση κόστους/οφέλους σχετικά με το έργο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών»; (β) Ποιες εναλλακτικές λύσεις εξετάστηκαν για τη διενέργεια ελέγχου αξιολόγησης της δομικής επάρκειας και λειτουργικότητας των γεφυρών και, αν ναι, για ποιο λόγο απορρίφθηκαν; (γ) Ποιο θα ήταν το μέσο κόστος ανά γέφυρα σε περίπτωση που προκρίνονταν κάποια άλλη λύση; 

2. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, που είναι η καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», πόσες γέφυρες που έχουν κριθεί εύτρωτες σκοπεύετε να αποκαταστήσετε; 

3. (α) Ποιο είναι το ποσό χρηματοδότησης που διατέθηκε ετησίως από το 2019 έως και σήμερα για τη συντήρηση και αποκατάσταση γεφυρών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και σε ποιες γεωγραφικές περιοχές κατανεμήθηκε και (β) Ποιο ποσό έχετε προϋπολογίσει να διαθέσετε από σήμερα μέχρι τις 31.12.2025 για τη συντήρηση και αποκατάσταση των γεφυρών και πώς κατανέμεται αυτό ανά περιφέρεια;

4. (α) Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η εκ παραλλήλου ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του «Εθνικού Μητρώου Γεφυρών» με το έργο για τις «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών» και (β) Υφίσταται αλληλοεπικάλυψη των στοιχείων που θα περιλαμβάνονται στα δύο πληροφοριακά συστήματα; Προβλέπεται διαλειτουργικότητα/διασύνδεση των δύο συστημάτων;

5. (α) Ποιον θα βαρύνουν οι τυχόν απώλειες του επί τόπου εξοπλισμού κατά την περίοδο της διετούς εγγύησης; (β) Μετά την πάροδο της διετούς εγγύησης ποιο θα είναι το ετήσιο μέσο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού και των εφαρμογών; (γ) Υπάρχει όρος αποκλειστικής συντήρησης του εξοπλισμού και των εφαρμογών από τον Ανάδοχο και μετά τη περίοδο εγγύησης ή θα μπορεί κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας να παρασχεθεί και από άλλους;

6. (α) Ποιες ήταν οι συμμετοχές στον διαγωνισμό για το έργο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών» και (β) Ποια ήταν η έκπτωση που προσφέρθηκε σε καθεμιά από αυτές;

7. Σκοπεύετε να επεκτείνετε τη δράση των έξυπνων γεφυρών;

8. Πόσα άτομα κατά μέσο των 13ων Περιφερειών της χώρας θα έχουν την αρμοδιότητα παρακολούθησης της δομικής απόκρισης επιλεγμένων γεφυρών; Θα πρέπει να ασκούνε και παράλληλα καθήκοντα; Σκοπεύετε να ενισχύσετε τις Π.Ε. και τους Ο.Τ.Α. με προσωπικό ούτως ώστε να μη διαταραχθεί περαιτέρω η λειτουργία τους;

PreviousNext