Τροχοί & TIR

Στα 31 εκ. ευρώ η σύμβαση για επιβατικές μεταφορές στη Θεσσαλονίκη

Εγκρίθηκε από το υπ. Μεταφορών η ανάθεση σύμβασης παροχής επιβατικών μεταφορών στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης συνολικής δαπάνης 30.973.451 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2024. Υπενθυμίζεται ότι για τους ανάδο
Παρασκευή 05/01/2024 - 12:05
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: ΟΑΣΘ
Φωτό: ΟΑΣΘ

Εγκρίθηκε από το υπ. Μεταφορών η ανάθεση σύμβασης παροχής επιβατικών μεταφορών στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης συνολικής δαπάνης 30.973.451 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2024.

Υπενθυμίζεται ότι για τους ανάδοχους συμβάσεων εκτέλεσης συγκοινωνιών ισχύει μια σειρά κανόνων.

Ειδικότερα, οι ανάδοχοι οφείλουν: 

1. Να εκτελούν, αδιακρίτως, αδιαλείπτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό το μεταφορικό έργο που τους έχει ανατεθεί σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση. 

2. Να υποβάλλουν το πρόγραμμα δρομολογίων, το οποίο προβλέπεται στην υπογραφείσα Σύμβαση για το σύνολο των τακτικών γραμμών του αστικού ή υπεραστικού δικτύου που ορίζεται στην υπογραφείσα σύμβαση, να το δημοσιεύουν υποχρεωτικά στο διαδίκτυο καθώς και να αναρτούν αυτό με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού (όπως για παράδειγμα σε στάσεις, σταθμούς αφιξοαναχώρησης, εφαρμογές τηλεματικής). Επίσης να εξασφαλίζουν την έκδοση εισιτηρίων και με ηλεκτρονικό τρόπο (e-ticketing). 

3. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου. 

4. Να έχουν σε επιχειρησιακή λειτουργία τον προβλεπόμενο στη σύμβαση αριθμό λεωφορείων για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου αστικών ή υπεραστικών τακτικών επιβατικών μεταφορών.

PreviousNext