Οδικός άξονας Λαμία - Καρπενήσι - Αγρίνιο – Αστακός

Τρί, 04/10/2022 - 15:33

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανάπτυξης του υπ. Υποδομών και Μεταφορών η πράξη «Μελέτες Οδικού Άξονα Λαμία - Καρπενήσι - Αγρίνιο – Αστακός» που αφορά στον οδικό άξονα Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο (Ιόνια Οδός), ο οποίος αποτελεί μέρος του Ελληνικού Διευρωπαϊκού δικτύου και αποτελείται από τα εξής οδικά τμήματα:

α) Λαμία-Καρπενήσι και β) Καρπενήσι-Αγρίνιο (Ιόνια Οδός) σε συνολικό μήκος περίπου 193 χλμ. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες συμπληρωματικές μελέτες στο τμήμα Ιόνια Οδός-Αστακός.

Ειδικότερα, τα 3 υποτμήματα της μελέτης του έργου είναι τα παρακάτω:

α) Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα Μακρακώμη - Νεοχωράκι.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και στην εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών, για την ανακατασκευή και βελτίωση, καθώς και στην ωρίμανση υφιστάμενων μελετών του οδικού τμήματος Μακρακώμη-Νεοχωράκι σε μήκος περίπου 8 χλμ.

β) Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Καρπενησίου-Αγρινίου στο τμήμα Καρπενήσι –Άγ. Βλάσιος.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και στην εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών, για την ανακατασκευή και βελτίωση, καθώς και στην ωρίμανση υφιστάμενων μελετών του οδικού τμήματος Καρπενήσι –Άγ. Βλάσιος σε μήκος περίπου 66 χλμ.

γ) Σύνδεση Αγρινίου με Ιόνια Οδό και συμπληρωματικές μελέτες στο τμήμα από Ιόνια Οδό-Γουριά-Πλατυγιάλι-Αστακός.

- Σύνδεση Αγρινίου με την Ιόνια οδό και περιφερειακή οδός Αγρινίου: Πρόκειται για νέα χάραξη (ή και βελτίωση) του οδικού τμήματος Αγρίνιο-Κόμβος Ιόνιας σε μήκος περίπου 21 χλμ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη μελέτη του οδικού άξονα σύνδεσης της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια οδό, μήκους ~13,5χλμ και την Περιφερειακή οδό Αγρινίου μήκους ~7,5χλμ. Η συνδετήρια οδός θα καταλήγει στη προτεινόμενη Περιφερειακή οδό του πολεοδομικού συγκροτήματος Αγρινίου.