Τροχοί & TIR

Οχήματα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Με σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το υπ. Εσωτερικών παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των κοινωφελών ιδρυμάτων και των λεγόμενων «Οργανώσεων Κοινωνίας των Πο
Πέμπτη 09/12/2021 - 13:30
Κοινοποίηση στα Social Media

Με σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το υπ. Εσωτερικών παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των κοινωφελών ιδρυμάτων και των λεγόμενων «Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών» (Ο.Κοι.Π).

Μια Ο.Κοι.Π είναι εθελοντική οργάνωση προσώπων που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα ως σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με κοινωφελή σκοπό και είναι ανεξάρτητη από το κράτος και τους δημόσιους οργανισμούς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 24 του παραπάνω νομοσχεδίου με τίτλο «Προστασία του εθελοντισμού και ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών» προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ειδικής χρήσης κοινωφελών ιδρυμάτων και εγγεγραμμένων Ο.Κοι.Π. (Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών) και ειδικότερα:

«Τα κοινωφελή ιδρύματα και οι εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ειδικής χρήσης ανεξαρτήτως βάρους και κυβικών, ιδίως πυροσβεστικών οχημάτων, ειδικών οχημάτων μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, σχολικών οχημάτων, διασωστικών οχημάτων για περιπτώσεις πυρκαγιών, ατυχημάτων και περιβαλλοντικών καταστροφών και οχημάτων που είναι αναγκαία για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο παραπάνω κατάλογος μπορεί να εξειδικεύεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων. Τα ανωτέρω οχήματα πρέπει να βρίσκονται στην κυριότητα των Ο.Κοι.Π. κατόπιν αγοράς, δωρεάς ή χορηγίας ή να χρησιμοποιούνται κατόπιν σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Προορίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών τους και χρησιμοποιούνται από τα μέλη της Ο.Κοι.Π. ή από τα συμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή από τους εθελοντές».

PreviousNext