Ανακοινώθηκε και επίσημα από το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ) η πρόσκληση των μελών της ομοσπονδίας σε εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση των αντιπροσώπων τους, όπως είχε δημοσιευθεί στο www.troxoikaitir.gr στις 31/8/20.

Η συνέλευση θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 20/09/2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο STANLEY, αίθουσα ΒΙΚΟΣ, Οδυσσέως 1, Πλατεία ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, Στάση ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Η.Δ. 

α) Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός.

β) Συζήτηση επί των νομοθετικών θεμάτων που αφορούν τον κλάδο.

γ) Διάφορα άλλα θέματα που αφορούν τον κλάδο, τα οποία μπορούν να τεθούν από τους αντιπροσώπους.

δ) Εκλογή της 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

ε) Εκλογή 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών μελών του.

στ) Εκλογή 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών μελών της και

ι) Εκλογή Αντιπροσώπων για τη Συνομοσπονδία  Γ.Σ.Ε.Α.Ε..

Η εκλογή θα γίνει υπό την προεδρία του Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Το ΠΣΧΕΜ καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν «στις εργασίες της ως άνω γενικής συνέλευσης με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο». Προηγουμένως, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν στείλει στη γραμματεία της Ομοσπονδίας τα εξής πρακτικά, αν δεν τα έχουν αποστείλει:.

1 . Το πρακτικό εκλογής του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου του σωματείου – μέλους της ομοσπονδίας, όπου θα εμπεριέχεται και το πρακτικό εκλογής των αντιπροσώπων.

2. Την κατάσταση των ψηφισάντων κατά τις τελευταίες εκλογές, τόσο για την εκλογή ΔΣ, όσο και για την εκλογή των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.

3. Φωτοαντίγραφο Μητρώου Μελών.

4. Το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ και κατανομής των αξιωμάτων των μελών.

Σημειώνεται, τέλος, πως υποψηφιότητες των αντιπροσώπων για το ΔΣ και τα λοιπά όργανα γίνονται δεκτές την ημέρα της Γ.Σ. και αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.