Τη μικρότερη μείωση στις καταναλώσεις καυσίμων παρουσίασε τον περασμένο χρόνο το πετρέλαιο κίνησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, η Κατανάλωση Πετρελαιοειδών στη Χώρα για το έτος 2020 μειώθηκε κατά 8,1% σε σχέση με το 2019.

Η μείωση στην κατανάλωση πετρελαιοειδών το έτος 2020 προήλθε, κατά κύριο λόγο, από τη μείωση στην κατανάλωση του μαζούτ υψηλού θείου κατά 28,7%, του υγραερίου κατά 28,1%, της αμόλυβδης βενζίνης κατά 23,0% και του πετρελαίου κίνησης κατά 6,5%.

Η κατανάλωση των κατηγοριών πετρελαίου θέρμανσης, μαζούτ χαμηλού θείου και βενζίνης σούπερ αμόλυβδης 98/100 για το έτος 2020, παρουσίασαν, συγκριτικά με το 2019, αύξηση κατά 15,2%, 8,2% και 34,8% αντίστοιχα.

Κατά το έτος 2020, οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν οι περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου. Η χαμηλότερη κατανάλωση παρατηρείται στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Βορείου Αιγαίου.