Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε στην ανανέωση των κανόνων που αφορούν στις μισθώσεις βαρέων φορτηγών εντός των χωρών της Ε.Ε. κάνοντας δεκτές δύο σημαντικές προσθήκες.

Η πρώτη δίνει τη δυνατότητα αντικατάστασης του μισθωμένου οχήματος, αν αυτό βρίσκεται σε άλλη χώρα από εκείνη που μισθώθηκε και στην περίπτωση που θα παρουσιάσει βλάβη.

Η δεύτερη δίνει, επίσης, τη δυνατότητα σε μια μεταφορική να μισθώσει ένα φορτηγό από εταιρεία Leasing άλλης χώρας, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για έκτακτο μεταφορικό έργο που εξασφάλισε στην άλλη αυτή χώρα.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, η ευελιξία αυτή στις μισθώσεις θα συνοδεύεται και από ειδικές διατάξεις, ώστε να μην παραβιάζονται οι κανόνες του καμποτάζ.

«Ένα εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο θα κάνει ευκολότερη τη ζωή των αυτοκινητιστών, τη δουλειά των εταιρειών μίσθωσης, αλλά και των Αρχών του κάθε κράτους-μέλους», σημείωσε ο Pedro Nuno Santos, υπουργός Μεταφορών της Πορτογαλίας και πρόεδρος του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες και να τεθούν σε ισχύ το αργότερο μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2023.