Τροχοί & TIR

Οι νέες τιμές πώλησης των Δελτίων TIR

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη καθορίστηκαν οι νέες τιμές πώλησης των Δελτίων TIR και των Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το έτος 2024. Οι τιμές πώλησης των Δελτίων TIR κ
Τετάρτη 24/01/2024 - 16:29
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη καθορίστηκαν οι νέες τιμές πώλησης των Δελτίων TIR και των Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το έτος 2024.

Οι τιμές πώλησης των Δελτίων TIR και των Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2024, καθορίζονται, ως ακολούθως:

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR

-14φυλλο δελτίο TIR: Ογδόντα πέντε (85) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.

- 6φυλλο δελτίο TIR: Εξήντα πέντε (65) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.

β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ: Είκοσι επτά (27) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.

PreviousNext