Οι περίοδοι συγκομιδής και μεταφοράς αγροτικών προϊόντων με ΦΙΧ και ογκομετρικά

Δευ, 16/05/2022 - 13:58

Με ξεχωριστές αποφάσεις η κάθε περιφέρεια της χώρας καθορίζει την περίοδο συγκομιδής και μεταφοράς αγροτικών προϊόντων έτους 2022 ανάλογα με τον χρόνο συγκομιδής του κάθε προϊόντος ανά κατηγορία (π.χ. σιτηρά, βαμβάκι, ρύζι κ.α.).

Στις οριζόμενες περιόδους επιτρέπεται στους κατόχους αγροτικών προϊόντων η αυθημερόν μεταφορά των προϊόντων τους από τους χώρους συλλογής (αγρούς) προς τα κέντρα συγκέντρωσης, τους χώρους αποθήκευσης ή τα εργοστάσια επεξεργασίας αυτών με χρήση φορτηγών Ι.Χ., ογκομετρικών οχημάτων μεταφοράς (σιλό) καθώς και μεταφοράς χύδην που συνοδεύουν θεριζοαλωνιστικές μηχανές.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις παραπάνω περιόδους όπως αυτές καθορίστηκαν από την Περιφέρεια Ηπείρου και έχουν ως εξής:

Α) Για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων:

Σιτηρά – Αραβόσιτος: 15/06/2022 – 15/12/2022

Β) Για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:

Σιτηρά (Σιτάρι – Κριθάρι – Βρώμη κλπ): 13/05/2022 – 31/07/2022

Τριφύλλι - Μηδική: 11/07/2022 – 31/12/2022

Αραβόσιτος: 16/08/2022 – 23/12/2022

Βαμβάκι: 29/08/2022 – 06/11/2022

Ρύζι: 04/07/2022 – 09/09/2022

Λόλιο: 04/07/2022 – 31/12/2022

Γ) Για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: 12/06/2022 –12/12/2022

Δ) Για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας:

Σιτηρά (Σιτάρι – Βρώμη – Κριθάρι):  10/06/2022 – 20/08/2022

Τριφύλλι (σποροπαραγωγή): 01/09/2022 – 20/10/2022

Αραβόσιτος: 20/08/2022 – 31/11/2022

Ομοίως, η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθόρισε την περίοδο συγκομιδής των προϊόντων με τις αντίστοιχες αυτοπροωθούμενες μηχανές ως κατωτέρω:

Α) Για το σιτάρι από 18-5-2022 μέχρι 31-7-2022 Β) Για το καλαμπόκι από 20-8-22 μέχρι 31-12-22 Γ) Για τα τεύτλα από 01-8-22 μέχρι 20-11-22 Δ) Για το βαμβάκι από 10-9-22 μέχρι 31-01-2023 Ε) Για τη βιομ/κή τομάτα από 01-8-22 μέχρι την 15-11-22.

Τι χρειάζεται να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Οι κάτοχοι Αγροτικών Μηχανημάτων μεταφοράς αγροτικών προϊόντων (ΣΙΛΟ και ΧΥΔΗΝ) με πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος, πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειες κυκλοφορίας για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για τη θεώρηση, θα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω:

- Άδεια Κυκλοφορίας του Μηχανήματος,

- Άδεια Κυκλοφορίας Θεριζοαλωνιστικής μηχανής που συνοδεύουν,

- Βεβαίωση καλής λειτουργίας από Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο (ΣΙΛΟ) ή Δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ (ΧΥΔΗΝ),

- Ηλεκτρονικό Παράβολο 10,00€ για Θεώρηση άδειας κυκλοφορίας Αγροτικού Μηχανήματος (ΚΩΔ.: 1430).

Για σχετικές πληροφορίες και για τις περιόδους συγκομιδής και μεταφοράς αγροτικών προϊόντων άλλων περιοχών της χώρας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας που ανήκουν.