Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απαγορεύεται η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ταξί (πιάτσες) σε δρόμους με λεωφορειολωρίδες και επιτρέπεται μόνο σε τμήματα οδών με ελεύθερη τη στάση και τη στάθμευση των οχημάτων.

Πού μένουν και πού φεύγουν

Αναλυτικότερα:

1. Δεν χωροθετούνται θέσεις στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα):

  • α) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας με καθοριζόμενο όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 50 χλμ./ώρα.
  • β) Σε οδούς με παράπλευρο δίκτυο (S.R.).
  • γ) Σε οδούς όπου λειτουργούν λεωφορειολωρίδες κυκλοφορίας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.).

2. Η χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ γίνεται σε οδικά τμήματα, όπου επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων.

Η χωροθέτηση μπορεί να γίνει σε οδούς μονής ή διπλής κυκλοφορίας. Απαραίτητο εναπομείναν πλάτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας, θα πρέπει να είναι, σε οδό μονής κυκλοφορίας το ελάχιστο στα τρία μέτρα (3,00) και σε οδό διπλής κυκλοφορίας στα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50). Σε οδούς όπου διέρχεται λεωφορείο το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος της οδού θα πρέπει να είναι στα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50).

Το πλάτος της χωροθετούμενης θέσης επί οδοστρώματος ή και σε εσοχή, ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) και το χωροθετούμενο μήκος ανά όχημα, στα πέντε μέτρα (5,00).

Οι χωροθετούμενες θέσεις στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα), προτείνεται να βρίσκονται πλησίον σημείων σημαντικής προσέλκυσης μετακινήσεων, όπως σταθμοί Μέσων Σταθερής Τροχιάς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, εμπορικά και αθλητικά κέντρα, κεντρικά σημεία πόλης κ.λπ. Η προτεινόμενη απόσταση, της χωροθετούμενης θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ από τα σημεία προσέλκυσης, προτείνεται να είναι η μέγιστη μέχρι τετρακόσια μέτρα (400) [αποδεκτός χρόνος περπατήματος πέντε λεπτά (5)].

Συνίσταται η χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα) να γίνεται πλησίον διαβάσεων πεζών, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση της θέσης ΤΑΧΙ από τους πεζούς. Η διάβαση πεζών θα πρέπει να προηγείται της θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ και να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση πέντε (5,00) έως δέκα μέτρα (10,00) τουλάχιστον.

Πιάτσα ταξί

Με την ίδια απόφαση δίδονται διάφορες οδηγίες για τον τρόπο σήμανσης της κάθε πιάτσας. Έχει, ωστόσο, ενδιαφέρον η επισήμανση που περιλαμβάνεται στην ίδια απόφαση, ότι «Τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα απόφαση δεν μπορούν να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και συνθήκες του οδικού περιβάλλοντος. Αποτελούν οδηγό κατά το χρόνο μελέτης και σχεδιασμού της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, ώστε να χρησιμοποιούνται και προσαρμόζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τις υφιστάμενες τοπικές συνθήκες.

Τυχόν αποκλίσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον μια τέτοια ανάγκη επιβάλλεται και αποδεικνύεται με πλήρη και ουσιαστική τεχνική τεκμηρίωση και οι προτεινόμενες λύσεις ανταποκρίνονται στους κανόνες οδικής ασφάλειας, στην εξυπηρέτηση των χρηστών του οδικού δικτύου».