Τροχοί & TIR

Ομοσπονδίες αυτοκινητιστών 14 χωρών ζητούν τροποποίηση της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας

Οι καθορισμένοι φιλελεύθεροι όροι για την πρόσβαση στην αγορά των ουκρανικών μεταφορέων πρέπει να αναθεωρηθούν
Δευτέρα 26/02/2024 - 17:04
Κοινοποίηση στα Social Media
highway

Με κοινή δήλωση που υπογράφουν 14 ομοσπονδίες οδικών μεταφορών από την Ανατολική και Δυτική Ευρώπη ζητούν από το Συμβούλιο της ΕΕ την αναπροσαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Ουκρανίας τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το 46% των ουκρανικών φορτηγών εισέρχονται άδεια στις χώρες της ΕΕ. Ακολουθεί η κοινή δήλωση και οι υπογραφές των προέδρων των 14 Ομοσπονδιών:

Οι υπογεγραμμένες ομοσπονδίες οδικών μεταφορών από την Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, σε συνέχεια προηγούμενων συζητήσεων και ανταλλαγής πληροφοριών με εκπροσώπους της ηγεσίας της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων, επαναλαμβάνουν ότι η προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ θεωρείται προτεραιότητα και θεσμική ευθύνη των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών.

Η υποστήριξη προς την Ουκρανία είναι μια δέσμευση, την οποία προσπαθούμε να τηρήσουμε. Ωστόσο, θεωρούμε ότι τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ, ιδίως στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, δεν είναι πλέον βέλτιστα και μάλλον απειλητικά για την εσωτερική αγορά της ΕΕ και την ανθεκτικότητά της. Ομοίως, όπως και στον γεωργικό τομέα, τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ υπερέβησαν τις αρχικές της προθέσεις και εκτός από τα οφέλη προκαλούν σημαντικές βλάβες στο εσωτερικό.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι τα γεγονότα δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι καθορισμένοι φιλελεύθεροι όροι για την πρόσβαση στην αγορά των ουκρανικών μεταφορέων πρέπει να αναθεωρηθούν. Το 46% των φορτηγών που εισέρχονται άδεια, η 40ήμερη παραμονή τους στην επικράτεια της ΕΕ και η αύξηση του αριθμού των ουκρανών μεταφορέων με πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ κατά 8.000 είναι σαφείς ενδείξεις υπερβολικής χρήσης των καθορισμένων κανόνων. Επιπλέον, δεν πρέπει να παραβλέψουμε την σημασία για τους ουκρανούς μεταφορείς της πρόσβασης στην ποσόστωση πολυμερών αδειών ECMT (475 ECMT βασικές άδειες, που ισοδυναμούν με 5.550 ετήσιες άδειες), που επιτρέπει σε νόμιμα εγκατεστημένους μεταφορείς να παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς που είναι διαφορετικές και συμπληρωματικές με αυτές που καλύπτονται από διμερείς ποσοστώσεις.

Ως εκ τούτου, παροτρύνουμε το Συμβούλιο της ΕΕ να αποδεχθεί τη φωνή των εταίρων πολιτών του και να προσαρμόσει τη Συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας για τις οδικές μεταφορές κατά τρόπο ώστε η ενιαία εσωτερική αγορά της ΕΕ να παραμένει προστατευμένη και οι κανόνες να εφαρμόζονται σωστά. Πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να διακυβευτεί η βοήθειά μας προς την Ουκρανία. Το σύστημα ποσοστώσεων είναι γνωστό και εφαρμόζεται μεταξύ των χωρών, έχει δοκιμαστεί επί δεκαετίες, είναι ευρέως κατανοητό και έχει βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Οι ανάγκες της Ουκρανίας για αυξημένο όγκο οδικών μεταφορών για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές τους μπορούν να επιτευχθούν με την αύξηση του όγκου των διμερών ποσοστώσεων, σε οποιαδήποτε εύλογα δικαιολογημένα επίπεδα.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2024

Υπογραφές, με αλφαβητική σειρά των Ομοσπονδιών:

Georgi Petarneychev, President AEBTRI, Bulgaria

Olivier GROLLEAU, President AFTRI, France

Ana Monteiro Souta, General Manager ANTRAM, Portugal

Josef Melzer, President ČESMAD Bohemia, Czech Republic

Pavol Piešťanský, President ČESMAD Slovakia, Slovak Republic

Erik Østergaard, CEO DTL, Denmark

Stefan Schou, CEO ITD, Denmark

Zsolt Barna, President MKFE, Hungary

⁠Torsten Laksafoss Holbek, CEO, NLA Nordic Logis/cs Associa/on

⁠Jan-Terje Mentzoni, ac/ng CEO of NLF, Norway

Apostolos Kenanidis, President OFAE, Greece

⁠Ulric Langberg, ac/ng CEO of SA, Sweden

Anssi Kujala, CEO SKAL, Finland

Jan Buczek, President ZMPD, Poland

Πηγή: ΟΦΑΕ

PreviousNext