Ώρες λειτουργίας Σ.ΕΜΠΟ ΟΛΘ

Τετ, 07/04/2021 - 10:40

Ο ΟΛΘ ανακοίνωσε τους γενικούς όρους που ισχύουν στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και τα τιμολόγια των διαφόρων παρεχόμενων υπηρεσιών, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.thpa.gr.

Για την ενημέρωση των οδηγών φορτηγών υπενθυμίζουμε ότι ο Σ.ΕΜΠΟ λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα για Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πλοίων. Για τις Υπηρεσίες ξηράς, το ωράριο κανονικής εργασίας είναι μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 07:00 έως τις 23:00 και τα Σάββατα μεταξύ 07:00 και 15:00 (εξαιρουμένων των αργιών).

Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης πραγματοποιούνται σε βάρδιες ως εξής:

1η βάρδια: από τις 07:00 έως τις 15:00

2η βάρδια: από τις 15:00 έως τις 23:00.

3η βάρδια: από τις 23:00 έως τις 07:00

Ο Σ.ΕΜΠΟ λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, ενώ αργεί πλήρως:

1η Ιανουαρίου                μη εργάσιμη ημέρα/ αργία

Κυριακή του Πάσχα     μη εργάσιμη ημέρα/ αργία

1η Μάϊου                           μη εργάσιμη ημέρα/ αργία

25η Δεκεμβρίου            μη εργάσιμη ημέρα/ αργία

Για την παραλαβή και την παράδοση των Ε/Κ, οι εργάσιμες ώρες είναι οι εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 23:00

Σάββατο από τις 07:00 έως τις 15:00

Σάββατο μετά τις 15.00, Κυριακές και Αργίες κατόπιν αιτήσεως και με χρέωση υπερωριακής προσαύξησης

με εξαίρεση τις παρακάτω ημέρες, τις οποίες ο Σ.ΕΜΠΟ αργεί πλήρως:

1η Ιανουαρίου, Κυριακή του Πάσχα, 1η Μαΐου, 25η Δεκεμβρίου.