Τροχοί & TIR

Παράταση αντικατάστασης ταξί λόγω ορίου ηλικίας. Για ποια οχήματα ισχύει

Λόγω των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στις παραδόσεις καινούργιων οχημάτων, παρατείνεται, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση θέσης σε κυκλοφορία καινούριου ΕΔΧ -ΤΑΞΙ οχήματος, η ισχύς των ορίων
Τρίτη 30/01/2024 - 15:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Λόγω των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στις παραδόσεις καινούργιων οχημάτων, παρατείνεται, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση θέσης σε κυκλοφορία καινούριου ΕΔΧ -ΤΑΞΙ οχήματος, η ισχύς των ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία έως και τις 31.03.2024, ειδικώς για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που συμπλήρωσαν το ισχύον όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία έως και την 31.12.2021 και το όριο ηλικίας τους είχε ανασταλεί έως την 31.12.2023, με τις εξής προϋποθέσεις:

- Να υπάρχει Δελτίο Παραγγελίας του καινούριου οχήματος που να φέρει ημερομηνία έως και τις 31.12.2023 

- Να υπάρχει το σχετικό τραπεζικό αποδεικτικό Καταβολής Προκαταβολής με ημερομηνία έως και τις 31.12.2023.

Τα ανωτέρω έγγραφα επιδεικνύονται κάθε φορά, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να τεκμηριωθεί η νομιμότητα κυκλοφορίας του ΕΔΧ-ΤΑΞΙ οχήματος που έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας.

PreviousNext