Παράταση δελτίων ΚΤΕΟ

Δευ, 21/12/2020 - 12:17

Παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων οχημάτων του νομού Αττικής λόγω των έκτακτων μέτρων σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Με σημερινή (21/12/20) εγκύκλιο, το υπ. Μεταφορών ορίζει τα εξής:

1. Ρυθμίσεις για τα βαρέα οχήματα (φορτηγά με ΜΑΜΦΟ μεγαλύτερη των 3,5 t, λεωφορεία και ρυμουλκούμενα με ΜΑΜΦΟ μεγαλύτερη των 3,5 τόν.), των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής:

α) Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η ισχύς των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 11-12-2020 μέχρι και τη Δευτέρα 28-12-2020.

β) Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η ισχύς των ΔΤE με σοβαρές ελλείψεις, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18-12-2020 μέχρι και τη Δευτέρα 28-12-2020.

γ) Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η διάρκεια ισχύος των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), εφόσον η ημερομηνία επόμενου ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18-12-2020 μέχρι και τη Δευτέρα 28-12-2020.

2. Ρυθμίσεις για τα ελαφρά οχήματα (επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μοτοσικλέτες και φορτηγά με ΜΑΜΦΟ μικρότερη ή ίση των 3,5 t), των οποίων η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση βρίσκεται στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας:

α) Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η ισχύς των ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από τη Δευτέρα 14-12-2020 μέχρι και τη Δευτέρα 28-12-2020.

β) Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η ισχύς των ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις, εφόσον η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18-12-2020 μέχρι και τη Δευτέρα 28-12-2020.

γ) Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η διάρκεια ισχύος των ΚΕΚ, εφόσον η ημερομηνία επόμενου ελέγχου για την έκδοση της ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18-12-2020 μέχρι και τη Δευτέρα 28-12-2020.

3. Τα ανωτέρω αναφερόμενα οχήματα υποχρεούνται να προσέλθουν στα ΚΤΕΟ για έλεγχο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, χωρίς να προστίθεται σε αυτήν την ημερομηνία η μία επιπλέον εβδομάδα.

4. Διευκρινίζεται ότι όπου παραπάνω αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος του ΔΤΕ, νοείται η αναγραφόμενη επί αυτού [δίπλα στον ενωσιακό κωδικό 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)], χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας. Επίσης, όπου αναφέρεται η ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μίας επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος.