Παράταση διακρατικών συμφωνιών οδικών μεταφορών

Τετ, 13/09/2023 - 17:01

Παρατείνεται η ισχύς των Συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Ουκρανίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές έως τις 30.06.2024.

Η παράταση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στην ροή των εμπορευματικών μεταφορών.