Μία σειρά δράσεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των πρατηρίων καυσίμων και οι οποίες χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων παρατείνονται ως προς την υλοποίησή τους και ως προς το χρόνο καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

Συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2022 το χρονοδιάγραμμα της δράσης που αφορά διάφορες εγκαταστάσεις όπως των ολοκληρωμένων Συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης , τη διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού και άλλα

 Επίσης η καταβολή της επιχορήγησης προς τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα ολοκληρωθεί την 31 Μαρτίου 2022. Οι παραπάνω παρατάσεις δόθηκαν με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων που προκλήθηκαν λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία του κορονοϊού