Πρατήρια καυσίμων | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Πρατήρια καυσίμων

Λιγότερες ώρες λειτουργίας ζητούν οι πρατηριούχοι καυσίμων

Τη μείωση των ωρών λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων ζητούν οι ιδιοκτήτες τους με το επιχείρημα ότι πλέον είναι ελάχιστα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν τις νυχτερινές ώρες.

Νοθευμένα με διαλύτες καύσιμα σε πρατήρια

Ένα ολόκληρο δίκτυο λαθρέμπορων, εικονικών επιχειρήσεων, πρατηρίων καυσίμων και μεταφορέων εξάρθρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η DKV γιορτάζει το 55.555ο πρατήριο καυσίμων

Τα εναλλακτικά καύσιμα καθίστανται όλο και πιο σημαντικά. Προγραμματισμένη επέκταση κατά 3.500 πρατήρια ανά έτος και παράλληλη ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης, ανήγγειλε η DKV εγκαινιάζοντας το 55.555ο πρατήριό της.
Η μεγαλύτερη και πιο μετρήσιμη οικονομία στην κατανάλωση γίνεται από το Γραφείο, πριν ακόμη ξεκινήσει δρομολόγιο το φορτηγό.

Φορτηγά: Η μείωση της κατανάλωσης ξεκινά από το γραφείο

Ένα πλήθος μηχανικών συστημάτων, κινητήρων, σασμάν, αεροδυναμικών εξαρτημάτων, «πακέτων οικονομίας» υπόσχονται σήμερα τη μείωση της κατανάλωσης ενός φορτηγού έναντι του ανταγωνισμού.

Μέτρα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στο υγραέριο

Υποχρεωτική είναι πλέον η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών όλων των πρατηρίων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης (autogas) και η ταυτόχρονη μετάδοση των στοιχείων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με τις αποφάσεις που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, στην προσπάθεια καταπολέμησης του
Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του εκδότη (Α.Φ.Μ. πρατηρίου κ.λ.π.), ο αριθμός της αντλίας, το είδος του καυσίμου, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του, η ποσότητα του υγραερίου κίνησης ή του πεπιεσμένου φυσικού αερίου, η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.), ο συντελεστής Φ.Π.Α. και η συνολική αξία.

Αλλαγές στην έκδοση παραστατικών για πωλήσεις υγραερίου και φυσικού αερίου

Από την 1η Μαρτίου του 2019 γίνεται υποχρεωτική η διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή
Διαβάστε στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού TΡOXOI & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα, τι προβλέπεται για τις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων των μεταφορικών εταιρειών.

Πρατήρια καυσίμων για ιδιόκτητους στόλους

Αν μια μεταφορική εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτ