Πρατήρια καυσίμων

φωτό: αρχείο ΑΑΔΕ
MAN
Φωτό αρχείου
Παράταση εγκαταστάσεων πρατηρίων και της χρηματοδότησής τους