Παράταση για προσωρινή ακινησία τουριστικών

Παρ, 06/11/2020 - 12:46

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση της νόσου Covid-19, το υπ. Μεταφορών ανακοίνωσε ότι:

Παρατείνεται από 1/11/2020 έως και 31/12/2020 η δυνατότητα που έχει παρασχεθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημοσίας Χρήσης, Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημοσίας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και Τουριστικά Τρένα να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησίας τους, εφαρμόζοντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 της Υ.Α. Φ. 10035/2523/131/16 (Β’ 2896/12-9-2016). Η ισχύς της προσωρινής ακινησίας, που έχει ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με το β σχετικό, παρατείνεται ομοίως από 1//11/2020 έως και 31/12/2020.

Διευκρινίζεται ότι η άρση της προσωρινής ακινησίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε προγενέστερο χρόνο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας του οχήματος.