Τροχοί & TIR

Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ΕΔΧ (ΤΑΞΙ)

Κατόπιν ερωτημάτων από ομοσπονδίες Επιβατηγών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ) της χώρας μας, για την παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ΕΔΧ οχημάτων, που σχετίζεται με το όριο ηλικίας απ
Τρίτη 18/05/2021 - 11:57
Κοινοποίηση στα Social Media

Κατόπιν ερωτημάτων από ομοσπονδίες Επιβατηγών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ) της χώρας μας, για την παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ΕΔΧ οχημάτων, που σχετίζεται με το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

α) Για όσα οχήματα έχει διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος έως και 31/12/2020 και έχει εκδοθεί ΔΤΕ που ισχύει μέχρι τις 31/03/2021, παρατείνεται η ισχύς του ΔΤΕ έως τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία του προηγούμενου ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 3 περ. α’ του άρθρου 4 της (γ) σχετικής.

Παράδειγμα: Για ΕΔΧ που ελέγχθηκε σε ΚΤΕΟ στις 15/09/2020 και εφοδιάστηκε με ΔΤΕ ισχύος έως τις 31/03/2021, παρατείνεται η ισχύς του ΔΤΕ μέχρι τις 15/09/2021.

β) Για όσα οχήματα έχει διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος από 01/01/2021 και μετέπειτα, τα ΔΤΕ που έχουν εκδοθεί ισχύουν μέχρι τις 31/12/2021.

Παράδειγμα: Για ΕΔΧ που ελέγχθηκε σε ΚΤΕΟ στις 18/01/2021 το ΔΤΕ που εκδόθηκε ισχύει έως τις 31/12/2021.

PreviousNext