Παρατείνονται μέχρι 30 Ιουνίου 2022 τα μέτρα που πρέπει να τηρούν τα οχήματα μεταφοράς επικινδύνων υλικών στους δύο κλάδους κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου.

Ειδικότερα, μέχρι 30-06-2022 ισχύουν τα εξής:

Για τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων από τις σήραγγες, της Ημαθίας και συγκεκριμένα για τις σήραγγες Σ1, Σ10 και Σ13, οι οποίες είναι συνολικού μήκους άνω των 500 μέτρων, τα μέτρα ασφαλείας που θα λαμβάνονται από τα ανωτέρω οχήματα ορίζονται ως κάτωθι:

• Θα τηρούν απόσταση ασφαλείας εκατό (100) μέτρων με τα προπορευόμενα αυτών κινούμενα οχήματα.
• Σε περίπτωση ακινητοποίησης ή συμφόρησης εντός των σηράγγων, για οποιοδήποτε λόγο, θα τηρούν απόσταση ασφαλείας από τα λοιπά οχήματα τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων (για την αποτροπή δευτερογενών συμβάντων ή/και διασποράς τυχόν φωτιάς, για διευκόλυνση της πρόσβασης των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και διευκόλυνση της εκκένωσης των χρηστών).
• Θα κινούνται με ελάχιστη ταχύτητα εξήντα (60) χλμ. ανά ώρα και μέγιστη ταχύτητα ογδόντα (80) χλμ. ανά ώρα.
• Θα κινούνται μόνο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
• Δε θα προσπερνούν άλλα οχήματα, παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ. ακινητοποιημένο όχημα).
• Θα έχουν τοποθετημένη, στην οπίσθια πλευρά, ειδική πρόσθετη συσκευή, πορτοκαλί φωτός που αναβοσβήνει (φάρος), η οποία θα είναι ενεργοποιημένη σε όλο το μήκος της υπόψη διαδρομής.
• Σε περίπτωση οιασδήποτε έκτακτης κατάστασης, θα ενημερώνουν άμεσα το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, στον τηλεφωνικό αριθμό «1077» ή με την χρήση των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης εντός των σηράγγων.