Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται από χθες στη Γέφυρα και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 07.01.2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου στο ρεύμα προς Αντίρριο . 

Σύμφωνα με τη σχετική Αστυνομική απόφαση οι έκτακτες ρυθμίσεις εφαρμόζονται στη Γέφυρα εξαιτίας ρηγμάτωσης που παρατηρήθηκε στο οδόστρωμα στην κατεύθυνση προς Αντίρριο, προκειμένου απομονωθεί το σημείο και στη συνέχεια εκτελεστούν εργασίες.

Προβλέπεται ο τοπικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας από την δεξιά λωρίδα του καταστρώματος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης», από χ/θ. 1+900 έως και χ/θ. 2+000.

Επειδή οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της νύχτας να ληφθεί μέριμνα για τη λήψη όλων των απαιτούμενων πρόσθετων μέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής σήμανσης (κατάλληλος φωτισμός, χρήση πινακίδων Π-78 με αναλάμποντες φανούς, χρήση ρυμουλκούμενου με αναλάμπον βέλος κλπ).