Τροχοί & TIR

Παράταση ναύλων για ένα χρόνο

Σταθεροί μέχρι 30/04/2024 θα παραμείνουν οι ναύλοι σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις εντός της χώρας τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα οχήματα. Σύμφωνα με απόφαση του υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτική
Παρασκευή 12/05/2023 - 10:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Σταθεροί μέχρι 30/04/2024 θα παραμείνουν οι ναύλοι σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις εντός της χώρας τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα οχήματα.

Σύμφωνα με απόφαση του υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αριθμ.3323.1/01/05/26-05-2005 απόφασης (Β΄718), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. 2252.2.1/30617/18/26-04-2018 απόφαση (Β’ 1540) και η ισχύς της έχει παραταθεί με την υπ’ αριθμ. 2252.2.1/48623/22/07-07-2022 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄3613), ήτοι τη μη αναπροσαρμογή των ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, ιδιωτικής χρήσης επιβατικών (Ι.Χ.Ε.) οχημάτων μήκους μέχρι 4,25 μέτρων και ανά μέτρο μήκους φορτηγών (Φ/Γ) οχημάτων, κατά κατηγορία πλοίου, ηλικία και κατά σύνδεση, πέραν των οποίων η τιμολόγηση θεωρείται υπερβολική και αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον, για το χρονικό διάστημα έως 30/04/2024. 

Οι τιμές αφορούν σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της χώρας και δεν έχουν εφαρμογή στις συνδέσεις στις οποίες δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση.

Επίσης, δεν έχουν εφαρμογή στα εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί και καταβλήθηκε η αξία τους πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι την περίοδο από 01 Ιουνίου έως και 15 Σεπτεμβρίου οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές έχουν εφαρμογή μόνο στα δρομολόγια που πραγματοποιούνται δυνάμει συμβάσεων ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας (έναντι μισθώματος).

PreviousNext