Τροχοί & TIR

Παράταση προγράμματος κατάρτισης ανέργων στον τομέα των Μεταφορών

Παρατείνεται μέχρι 31/12/23 το πρόγραμμα επιδότησης ανέργων μέσω ΕΣΠΑ στον τομέα των Μεταφορών για την καταπολέμηση της ανεργίας. Πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θε
Πέμπτη 15/12/2022 - 11:57
Κοινοποίηση στα Social Media

Παρατείνεται μέχρι 31/12/23 το πρόγραμμα επιδότησης ανέργων μέσω ΕΣΠΑ στον τομέα των Μεταφορών για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιστοποίησης σε 4.500 ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση, σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών που παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της. Οι προτεινόμενες ειδικότητες θα προκύψουν μετά από συνεργασία του Δικαιούχου με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας τυχόν εκροές του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

Η προτεινόμενη Πράξη είναι δομημένη σε 12 Υποέργα με συνολική διάρκεια 33 μήνες και περιλαμβάνει τις εξής συμπληρωματικές ενέργειες:

- Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (6 ατομικές συνεδρίες),

- Θεωρητική Κατάρτιση (170 ώρες) για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών

- Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων – On the job training (80 ώρες).

- Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή ισοδύναμων τρόπων.

- Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων κατάρτισης στους ωφελούμενους που θα συμμετάσχουν στο έργο.

- Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή υποστηρικτικών διοικητικών, επιχειρησιακών και επιστημονικών, τεχνικών υπηρεσιών.

Το παραπάνω έργο υλοποιείται μέσω του δικαιούχου που είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 13.286.658 ευρώ και με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Πληροφορίες: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης. Αρμόδια: κα. Παρασκευή Τσέργα, Τηλ.: 210 5271123, 210 5271100, email: ptserga@mou.gr

PreviousNext