ΕΣΠΑ | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ΕΣΠΑ

Εξασφαλισμένη η Χρηματοδότηση της προμήθειας των Λεωφορείων - Ένας διαγωνισμός για όλους τους τύπους των Λεωφορείων

Εξασφαλισμένη είναι η χρηματοδότηση του έργου της προμήθειας 842 συνολικά λεωφορείων (750+92), δήλωσε ο Γ.Γ. του υπ.
Στη νέα πρόσκληση συγχρηματοδότησης (απόφαση υπ. Οικονομίας της 19-12-2018), ορίζονται συγκεκριμένα ποσά για τη μετατροπή ενός πετρελαιοκινητήρα σε διπλού καυσίμου, δηλαδή φυσικό αέριο + πετρέλαιο ή (για ελαφρά επαγγελματικά) φυσικό αέριο + βενζίνη.

Μετατροπή κινητήρων φορτηγών και άλλες χρηματοδοτήσεις οχημάτων

Μια νέα βελτιωμένη πρόσκληση συγχρηματοδότησης επανέφεραν τα υπ.
Μετά την προκήρυξη στις 11/2/16 από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού των 4 νέων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, καταγράφουμε στο τεύχος Μαρτίου που κυκλοφορεί περιληπτικά τις δαπάνες που δύνανται να επιχορηγηθούν και σχετίζονται με τον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας/Logistics καθώς και περιπτώσεις επιχορήγησης οχημάτων.

ΕΣΠΑ 2014 - 2020: Οι επιχορηγούμενες Δαπάνες στις Μεταφορές

Μετά την προκήρυξη στις 11/2/16 από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού των 4 νέων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, επιχειρούμε μια παρουσίαση των δαπανών που δύνανται να επιχορηγηθούν και σχετίζονται με τον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας/Logistics καθώς και περιπ

Η νέα τοποθέτηση του Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, σε εκ νέου ζητήματα που έθεσε η ΟΦΑΕ

Ο Υφυπουργός Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, κ. Παναγιώτης Σγουρίδης, απέστειλε την εξής απάντηση επί των θεμάτων τα οποία αναδείχθηκαν.

Αποτελέσματα Επιδοτήσεων Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Αποτελέσματα Επιδοτήσεων Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Προγράμματος Χρηματοδότησης "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον". Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ στο πρόγραμμα εντάσσονται:

επιδοτήσεις οδικών μεταφορών

Νέα παράταση για τις επιδοτήσεις Μεταφορών

Ειδικότερα, μέσω της δράσης «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα