Παρατάθηκε μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016 η υποχρέωση της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS στα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα πριν την 1/1/1999 και δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση. Ομοίως, η μεταβίβαση αυτών των οχημάτων δεν επιτρέπεται αν δεν είναι εφοδιασμένα με ABS.