Παράταση ταξινόμησης οχημάτων

Πέμ, 05/05/2022 - 14:13

Ικανοποιήθηκε το αίτημα εισαγωγέων, αντιπροσώπων και αμαξοποιών για παράταση ταξινόμησης πλήρων και ολοκληρωμένων φορτηγών και λεωφορείων οχημάτων των κατηγοριών Ν1, Ν2, Ν3 και Μ2 με τη διαδικασία τέλους σειράς, τα οποία θα έχουν αφιχθεί στην Ελλάδα από άλλη χώρα της Ε.Ε. έως τις 31-08-2022 και δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2018/1832 για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2019/1939 όσον αφορά τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Σημειώνεται ότι ένας σημαντικός αριθμός φορτηγών και λεωφορείων οχημάτων που δεν πληρούν τους κανονισμούς (ΕΕ) 2018/1832 και 2019/1939, δεν κατέστη δυνατόν να αφιχθούν στην Ελλάδα από άλλες χώρες της ΕΕ πριν από την έναρξη της εφαρμογής των κανονισμών αυτών την 1η Ιανουαρίου 2022, λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των προβλημάτων που προκάλεσε στην παραγωγή και στις μεταφορές, της έλλειψης πρώτων υλών, των κακών συνθηκών λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας ημιαγωγών και της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Να προσθέσουμε, επίσης, ότι αυτή η παράταση ταξινόμησης τέλους σειράς προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό (άρθρο 49 ΕΕ 2018/858). Ωστόσο, τα οχήματα αυτά (63 στον αριθμό συνολικά) για να ταξινομηθούν θα πρέπει να πληρούν όλες τις υπόλοιπες κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται ανάλογα με την κατηγορίας τους, και τα ολοκληρωμένα να έχουν Έγκριση Τύπου ΕΕ ολοκληρωμένου οχήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 ή την οδηγία 2007/46 ΕΚ ή έγκριση μεμονωμένου οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.