Μέχρι και για 30 ακόμη ημέρες κατ’ ανώτατο όριο θα μπορεί να διαρκεί εντός Ιουνίου ή και Ιουλίου η αναστολή σύμβασης εργασίας μισθωτών σε επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, εστίασης, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού. Οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων κλάδων μπορούν να παρατείνουν παλαιότερες αναστολές ή να δηλώσουν νέες αναστολές εργαζομένων για έως και 30 ημέρες, αλλά όχι μετά την 31η Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία κάθε αναστολή σύμβασης εργασίας θα πρέπει να έχει λήξει.

Σημειώνεται πως οι εργοδότες απαγορεύεται να απολύσουν για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Ιουλίου ή την 30ή Ιουνίου αντίστοιχα. Επίσης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων, να διατηρήσουν για 30 ημέρες τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.