Παρατείνεται αυτοδίκαια για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την αναγραφόμενη στο οικείο έντυπο ημερομηνία λήξης, η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης και των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.

Η παράταση αφορά στα ΕΔΧ αυτοκίνητα  των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 01.12.2020 έως και τις 7.1.2021.

Για την διεκπεραίωση κάθε άλλης διοικητικής διαδικασίας που σχετίζεται με την ορθή λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή/και οδηγοί Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων καλούνται να τηρούν αυστηρά τις γενικότερες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών περί της εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες και της προσέλευσης αυτών μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού)