Στην τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου 2021 μεταφέρεται η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που λήγει την 31η-12-2020, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου (ΦΕΚ 5501/Β/14/12/20).