Η ικανοποιητική αύξηση των εσόδων που κατέγραψε ο ΟΛΘ στο πρώτο εξάμηνο, συνεχίστηκε επίσης και για την περίοδο του 9μήνου του 2020, χάρη στην αύξηση της διακίνησης των κοντέινερ.

 Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, η διακίνηση για το τρίτο τρίμηνο (Q3) του 2020 αυξήθηκε κατά 9,6%, από 108k TEUs το Q3/2019, σε 118k TEUs το Q3/2020. Ακολούθως, η συνολική διακίνηση για την περίοδο του 9μήνου (9M) του 2020 αυξήθηκε κατά 2%, από 328k TEUs την περίοδο 1/1- 30/9/2019 (9Μ/2019), σε 335k TEUs την περίοδο 1/1- 30/9/2020 (9Μ/2020).

Αναφορικά με το Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, η επίπτωση από την πανδημία ήταν ηπιότερη για το τρίτο τρίμηνο του 2020, καθώς οι συνολικοί όγκοι μειώθηκαν κατά 5,6%, από 1.007 χιλ. τόνους το Q3/2019, σε 951 χιλ. τόνους το Q3/2020. Κατά την περίοδο του 9μήνου, οι όγκοι μειώθηκαν κατά 12,6%, από 3.247 χιλ. τόνους το 9Μ/2019, σε 2.839 χιλ. τόνους το 9Μ/2020. Αναλυτική εικόνα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Τα Κέρδη πριν από Τόκους & Φόρους (EBIT), αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2020 κατά 11,4%, από € 5,7εκατ. το Q3/2019, σε € 6,3εκατ. το Q3/2020, ενώ τα EBIT κατά το 9μηνο μειώθηκαν κατά 2,4%, από € 17,3εκατ. το 9Μ/2019 σε € 16,9εκατ. το 9Μ/2020.

Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA), ακολούθησαν την ίδια τάση με τα EBIT για το τρίτο τρίμηνο του 2020 και αυξήθηκαν κατά 9,5%, από € 7,2εκατ. το Q3/2019 σε € 7,9εκατ. το Q3/2020, ενώ στο 9μηνο μειώθηκαν κατά 0,8%, από € 21,8εκατ. το 9M/2019, σε € 21,6εκατ. το 9M/2020.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΛΘ, «οι κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων και τη διατήρηση της κερδοφορίας, παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης των διακινούμενων όγκων εντός του Λιμένος και η αναπροσαρμογή του τιμολογίου εμπορευματοκιβωτίων, όπως εφαρμόστηκαν από τη Διοίκηση πέρυσι. Η κερδοφορία σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 9μήνου του 2019, επηρεάστηκε κυρίως από την πανδημία, η οποία επιβράδυνε την κυκλοφορία των φορτίων διεθνώς, με αποτέλεσμα χαμηλότερους διακινουμένους όγκους και χαμηλότερες πωλήσεις από τις αναμενόμενες. Επιπλέον, το λειτουργικό κόστος επηρεάστηκε δυσμενώς από μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα, επιδεινώνοντας τον αντίκτυπο στην κερδοφορία που απορρέει από τα αποτελέσματα της μειωμένης διακίνησης φορτίων λόγω Covid-19».