Τροχοί & TIR

Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών: Μεταφορά μαθητών

Η Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 10/01/2023 και ώρα 11:30 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθη
Τετάρτη 04/01/2023 - 12:58
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 10/01/2023 και ώρα 11:30 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2022-2023.

Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφεί σύμβαση με ισχύ το αργότερο μέχρι τις 30/06/2023 υπό την αίρεση ότι σε περίπτωση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου από επόμενη διαγωνιστική διαδικασία της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΝΤΑ στα πλαίσια του ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 νωρίτερα από την ανωτέρω ημερομηνία, αυτή λύεται αυτοδίκαια. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας –Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα-ισόγειο).

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τον πίνακα των δρομολογίων, αρμόδια είναι η κα. Ε. Μαυροπούλου, Τηλ.: 213 2129120, Email: doiknt@patt.gov.gr

PreviousNext