Τροχοί & TIR

Περιπολίες από αέρος με αστυνομικά drones

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια «πέντε συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σταθερής πτέρυγας, κάθετης απογείωσης/ προσγείωσης, με αντίστοιχο αριθμό κατάλληλα διαμορφωμένων οχημάτων τ
Σάββατο 23/04/2022 - 09:24
Κοινοποίηση στα Social Media

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια «πέντε συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σταθερής πτέρυγας, κάθετης απογείωσης/ προσγείωσης, με αντίστοιχο αριθμό κατάλληλα διαμορφωμένων οχημάτων τύπου VAN, ως Σταθμών Ελέγχου Εδάφους» με τα οποία αναμένεται η αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Αστυνομίας στον τομέα των ελέγχων εντός και εκτός αυτοκινητόδρομων.

Τα ΜΕΑ (Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη), γνωστά ως drones, θα φέρουν κινητήρα και σύστημα απογείωσης και προσγείωσης (ηλεκτροκινητήρες κάθετης πρόωσης), σύστημα ηλεκτροδότησης το οποίο αποτελείται από ηλεκτρογεννήτρια και μπαταρίες, ηλεκτρονικά συστήματα που ελέγχουν την πτήση (αυτόματος πιλότος συστημάτων πλοήγησης κλπ.), εξοπλισμό επικοινωνίας για τον έλεγχο της πτήσης κ.α.

Κάθε ΜΕΑ πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα πλοήγησης, τον αυτόματο πιλότο και τους αισθητήρες για μια πλήρως αυτόνομη ή χειροκίνητη πτήση. Επιπλέον, θα φέρει εφεδρικό δέκτη GNSS συμπεριλαμβανομένης της κεραίας, για GPS και GLONASS ως ελάχιστο, αδρανειακό αισθητήρα πλοήγησης (Inertial Navigation Sensor) ή παρόμοια συσκευή που θα αποτελεί εναλλακτική λύση για την "απώλεια σήματος GNSS", αισθητήρα ταχύτητα, σύστημα ασφαλείας για τον εντοπισμό και αναφορά σφαλμάτων αισθητήρων και Σύστημα Καταγραφής συμβάντων (log-booking).

Ενδιαφέρον από τεχνικής άποψης είναι η προδιαγραφή σύμφωνα με την οποία κάθε Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρογεννήτρια συνδεμένη με τον θερμικό κινητήρα και η οποία θα φορτίζει εν πτήσει τις μπαταρίες του ΜΕΑ. Eπίσης, σε περίπτωση απώλειας της λειτουργίας του θερμικού κινητήρα και στην περίπτωση που η επανεκκίνηση δεν είναι εφικτή, το ΜΕΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα συνέχισης της οριζόντιας πτήσης του με τη χρήση της ηλεκτρογεννήτριας, η οποία για χρονικό διάστημα 15 λεπτών τουλάχιστον θα λειτουργεί ως ηλεκτροκινητήρας διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία του ΜΕΑ μέχρι την εκτέλεση προσγείωσης έκτακτης ανάγκης με το σύστημα κάθετης πρόωσης.

Βασική αποστολή αυτών των drones είναι η αυτόματη παρακολούθηση στατικού ή κινούμενου στόχου, η παροχή πληροφοριών για το γεωγραφικό μήκος και πλάτος των στόχων, η εγγραφή βίντεο και φωτογραφιών με πληροφορίες γεω-σήμανσης κ.α.

Κάθε ΜΕΑ θα υποστηρίζεται από ένα ειδικά διασκευασμένο βαν για δύο άτομα και με όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα για την υποστήριξη των αποστολών των drones.

Το κόστος της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ.

PreviousNext