Τροχοί & TIR

Χωρίς τέλος ταξινόμησης μόνο τα ελαφρά ρυμουλκούμενα

Τα ελαφρά ρυμουλκούμενα κατηγορίας 01 με μέγιστη μάζα μέχρι 750 κιλά, όπως μπαγκαζιέρες, ρυμουλκούμενα έλξης σκαφών κ.α., δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η υποχρέωση
Πέμπτη 21/04/2022 - 15:55
Κοινοποίηση στα Social Media

Τα ελαφρά ρυμουλκούμενα κατηγορίας 01 με μέγιστη μάζα μέχρι 750 κιλά, όπως μπαγκαζιέρες, ρυμουλκούμενα έλξης σκαφών κ.α., δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η υποχρέωση της τήρησης της διαδικασίας που ακολουθείται για οχήματα για τα οποία οφείλεται τέλος ταξινόμησης.

Η διευκρίνιση αυτή περιλαμβάνεται σε χθεσινή εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.

Επίσης, ελαφρά ρυμουλκούμενα τα οποία δεν κατονομάζονται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3986/2011, περί επιβολής τελών κυκλοφορίας, δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η υποχρέωση της τήρησης της διαδικασίας που ακολουθείται για οχήματα για τα οποία οφείλεται τέλος ταξινόμησης.

Ωστόσο, επισημαίνεται στην εγκύκλιο ότι στις περιπτώσεις τελωνισμού Ι.Χ. ρυμουλκούμενων/ ημιρυμουλκούμενων τροχόσπιτων της Δ.Κ. 87.16, ως τέλος ταξινόμησης εισπράττεται το ποσό των 140 ευρώ.

Τέλος, για τα βαρύτερα ρυμουλκούμενα/ ημιρυμουλκούμενα οχήματα των άλλων κατηγοριών (Ο2, 03) ισχύει ο κανονισμός, δηλαδή υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και τηρείται η προβλεπόμενη από τις τελωνειακές διατάξεις διαδικασία, υποβολή δηλαδή τελωνειακού παραστατικού για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων και στη συνέχεια έκδοση πιστοποιητικού ταξινόμησης.

PreviousNext