Χωρίς τέλος ταξινόμησης μόνο τα ελαφρά ρυμουλκούμενα

Πέμ, 21/04/2022 - 15:55

Τα ελαφρά ρυμουλκούμενα κατηγορίας 01 με μέγιστη μάζα μέχρι 750 κιλά, όπως μπαγκαζιέρες, ρυμουλκούμενα έλξης σκαφών κ.α., δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η υποχρέωση της τήρησης της διαδικασίας που ακολουθείται για οχήματα για τα οποία οφείλεται τέλος ταξινόμησης.

Η διευκρίνιση αυτή περιλαμβάνεται σε χθεσινή εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.

Επίσης, ελαφρά ρυμουλκούμενα τα οποία δεν κατονομάζονται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3986/2011, περί επιβολής τελών κυκλοφορίας, δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η υποχρέωση της τήρησης της διαδικασίας που ακολουθείται για οχήματα για τα οποία οφείλεται τέλος ταξινόμησης.

Ωστόσο, επισημαίνεται στην εγκύκλιο ότι στις περιπτώσεις τελωνισμού Ι.Χ. ρυμουλκούμενων/ ημιρυμουλκούμενων τροχόσπιτων της Δ.Κ. 87.16, ως τέλος ταξινόμησης εισπράττεται το ποσό των 140 ευρώ.

Τέλος, για τα βαρύτερα ρυμουλκούμενα/ ημιρυμουλκούμενα οχήματα των άλλων κατηγοριών (Ο2, 03) ισχύει ο κανονισμός, δηλαδή υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και τηρείται η προβλεπόμενη από τις τελωνειακές διατάξεις διαδικασία, υποβολή δηλαδή τελωνειακού παραστατικού για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων και στη συνέχεια έκδοση πιστοποιητικού ταξινόμησης.