Προασπίζοντας τη δημόσια υγεία σε συνθήκες μέγιστης ασφάλειας, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία γίνονται η πρώτη εταιρεία του ταχυδρομικού τομέα στην Ελλάδα που πιστοποιείται ενάντια στον κορωνοϊό για το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Τα ΕΛΤΑ ακολούθησαν το πλέον αυστηρό πρωτόκολλο απαιτήσεων και διαδικασιών πρόληψης και υγιεινής και πιστοποιήθηκαν με το TÜV AUSTRIA CoVid Shield.

Πρόκειται για την αναγνώριση, από έναν οίκο διεθνούς κύρους, των πολιτικών πρόληψης και υγιεινής που εφαρμόζονται συνολικά στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Παράλληλα, αποτελεί δέσμευση εκ μέρους των ΕΛΤΑ, για την πιστή εφαρμογή των πολιτικών αυτών, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την επιχειρησιακή συνέχεια.

Με το σχήμα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA CoVid Shield, τα ΕΛΤΑ δεσμεύονται:

• Στη συνεχή διασφάλιση της δημόσιας υγείας επί 24ώρου βάσεως σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας (Καταστήματα ΕΛΤΑ Α.Ε, Γραφεία Διοίκησης, Κέντρα Διαλογής) και σε όλα τα βοηθητικά λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι τα εταιρικά οχήματα καθώς και στους χώρους που χρησιμοποιούν εξωτερικοί φορείς στις εγκαταστάσεις λειτουργίας της εταιρείας.

• Στη συνεχή τήρηση των υγειονομικών πρωτόκολλων.

• Στην πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ΕΟΔΥ, του Υπουργείου Υγείας και των αρμοδίων αρχών.

• Στη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών της επιχείρησης μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις και αρχές του σχεδίου δράσης και επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.