Η ΟΛΘ Α.Ε. έλαβε την πιστοποίηση συμμόρφωσης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 για τη διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας, έπειτα από ενδελεχή και απαιτητικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas.

Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι το 1ο Ελληνικό Λιμάνι που λαμβάνει τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ISO 45001:2018. Η νέα πιστοποίηση παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχετικά με την προληπτική βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο OHSAS 18001:2007.

Με κύριο στόχο την παροχή αξιόπιστων, σύγχρονων και ανταγωνιστικών υπηρεσιών, η ΟΛΘ Α.Ε. διαθέτει επίσης τις παρακάτω διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις:

  • ISO 9001:2015, για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

  • ISO 14001:2015, για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει στο σύνολο των λειτουργιών του Λιμένα.

  • ISO/IEC 27001:2013, για την ασφάλεια των συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών και την προστασία των ψηφιακών δεδομένων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και στον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου.

Δωρεές ΟΛΘ προς ΕΛ.ΑΣ.

Μοτοσυκλέτες, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 100.000 ευρώ δώρισε ο ΟΛΘ στην Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για 10 μοτοσυκλέτες YAMAHA TRACER 700cc, τύπου Sport Turing, λευκού χρώματος συμβατό με τις υπηρεσιακές αποχρώσεις και τα ενδεικτικά σήματα της ΕΛ.ΑΣ. και, επίσης, διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό - φωτεινή και ηχητική σήμανση, προστατευτικά κάγκελα και κεντρική βαλίτσα.