Τροχοί & TIR

Ποια πρόστιμα παραβάσεων θα εισπράττονται από τα ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) αναλαμβάνουν να εισπράττουν τα πρόστιμα που βεβαιώνονται από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδι
Τετάρτη 22/01/2020 - 10:21
Κοινοποίηση στα Social Media

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) αναλαμβάνουν να εισπράττουν τα πρόστιμα που βεβαιώνονται από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων).

Τα συγκεκριμένα πρόστιμα μπορεί, επίσης, να εισπράττονται απευθείας από τις ταμειακές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις. Η ανάθεση στα ΕΛ.ΤΑ. της είσπραξης των προστίμων, που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων), διέπεται από συγκεκριμένους όρους, όπως η συμπλήρωση ενός εντύπου με τα στοιχεία του παραβάτη, τον αριθμό του αυτοκινήτου, το είδος της παράβασης σύμφωνα με τον ΚΟΚ κ.α.

Από την πλευρά του, ο παραβάτης μπορεί να προσέρχεται, για πληρωμή του προστίμου, σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα της χώρας, εντός δύο (02) μηνών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης. Τα ΕΛ.ΤΑ. ελέγχουν την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, προκειμένου να αποδέχονται μόνο τις εμπρόθεσμες πληρωμές, δηλαδή μόνο τις πληρωμές που γίνονται εντός δύο (02) μηνών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης.

Το κατάστημα εκδίδει απόδειξη πληρωμής για τον παραβάτη, όπου αναγράφεται η ημερομηνία που έγινε η είσπραξη του προστίμου, το ποσό του επιβληθέντος προστίμου και ο μοναδικός αριθμός του παραστατικού της παράβασης (κλήσης) που αφορούσε το πρόστιμο.

Η ανωτέρω απόδειξη των ΕΛ.ΤΑ., συνοδευόμενη από το αντίγραφο της κλήσης που βρίσκεται στα χέρια του παραβάτη, αποτελεί αποδεικτικό εμπρόθεσμης καταβολής του επιβληθέντος προστίμου.

PreviousNext