Τροχοί & TIR

Ποιος βγάζει τις τιμές των καυσίμων

Με νεότερη απόφαση του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, επέρχεται αλλαγή ως προς τον φορέα γνωστοποίησης των λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS),
Πέμπτη 26/11/2020 - 09:46
Κοινοποίηση στα Social Media

Με νεότερη απόφαση του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, επέρχεται αλλαγή ως προς τον φορέα γνωστοποίησης των λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Έτσι, ορίζεται πως οι τιμές των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) προκύπτουν μέσω διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων eΚαταναλωτής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εισροών-Εκροών Καυσίμων της ΑΑΔΕ.

Η γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) από τους κάτοχους άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (ΑUTOGAS) μέσω αντλιών, πωλητές πετρελαίου για θέρμανση (για κατ’ οίκον παραδόσεις), λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), πραγματοποιείται στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων eΚαταναλωτής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εισροών-Εκροών Καυσίμων της ΑΑΔΕ.

Η έναρξη της διαλειτουγικότητας των ανωτέρω Πληροφοριακών Συστημάτων ορίζεται με ανακοίνωση στους δικτυακούς τόπους www.fuelprices.gr και http://www.mindev.gov.gr

PreviousNext